6. Изваждане на пострадал от автомобил

Начало » БЧК » 6. Изваждане на пострадал от автомобил

Преди да извадим пострадал от моторното превозно средство, е нужно да:

  • се изключи двигателя; ключа на таблото се завърта наляво, но не се изважда
  • се освободят от педалите краката на пострадалия
  • се отстрани предпазния колан
  • се фиксира главата с две ръце в неутрална позиция
  • се обездвижи врата на гръбначния стълб, използвайки шийна яка или други пособия(например триъгълна кърпа или вестник)

След като е предприел тези мерки, оказващият помощ пъха двете си ръце под мишниците на пострадалия и той обхваща здраво с двете си ръце едната предмишница на пострадалия. В този сигурен хват, издърпва пострадалия от автомобила, така че тялото да се подпре на бедрото му. Изваждането става внимателно, без груби движения с тялото на пострадалия.

Възможно е внезапно да се активират незадействали се въздушни възглавници.

< 5. Получаване на помощ 7. Сваляне на предпазна каска >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!