8. Спиране на дишането и кръвообращението

Начало » БЧК » 8. Спиране на дишането и кръвообращението

Спирането на дишането и сърдечната дейност, а оттам и на кръвообращението, се констатира, когато човек е в безсъзнание и не може да бъде установено наличието на дихателна и сърдечна дейност. При спирането им, сърцето не е в състояние да снабдява с кръв и кислород жизненоважните органи. Понякога е възможно да има сърдечна дейност, без наличие на ефективно кръвообращение. Причините за спирането на дишането, могат да бъдат следните:

 • Запушване на дихателните пътища (загуба на съзнание, чужди тела в устата);
 • Запушване на дихателните пътища при оток (например ухапване от насекомо);
 • При вдишване на дим и отровни газове;
 • При удавяния

Причините за спирането на сърдечната дейност биха могли да бъдат следните:

 • Сърдечен инфаркт;
 • Нарушен сърдечен ритъм;
 • Голяма загуба на кръв;
 • Хипотермия

Опасности Веднага след като сърцето спре да бие, спира и кръвната циркулация в тялото. В резултат на това жизнен важни органи не могат да бъдат снабдени с кислород. Разбира се, особено чувствителен към липсата на кислород е мозъкът.  След няколко минути без кислород, мозъчните клетки започват да загиват. Поради тази причина е важно, ако пострадалият е получил сърдечно спиране, съживяването да започне възможно най-скоро. Съживяването представлява извънгръдни притискания на сърцето и евентуално обдишване. За необучени или минимално обучени спасители и при пострадал възрастен човек е препоръчтелно да се правят само гръдни компресии. Какво да направим?

 1. Повикайте някого, който да алармира службите за спешна помощ. Ако няма на кого да делегирате тази задача, извършете я сам.
 2. Започнете с 30 извънгръдни притискания на сърцето, с честота поне 100 притискания за 1 минута.
 3. Направете 2 вдухвания.
 4. Не прекъсвайте съживяването. Само проверявайте дали се е възстановило отново нормалното дишане на пострадалия.
 5. Продължавайте докато: – пристигне квалифициран медицински персонал, който да продължи процедурите – пострадалият започне да диша самостоятелно; – оказващият помощ се почувства изтощен

Времето до започването на компресиите трябва да бъде минимално, а веднъж започнати избягвайте да ги прекъсвате за дълго. При невъзможност или нежелание при възрастен пострадал да се правят обдишвания, се правят само компресии.

Изкуствено дишане. Сърдечен масаж

След като сте освободили дихателните пътища:

 • Дишайте нормално и равномерно. Наведете се към пострадалия и поставете устните си около цялата му уста.
 • Вдухвайте въздух в устата равномерно, като същевременно следите дали се повдига предната гръдна стена. Вдъхванията трябва да са с продължителност от около една секунда.
 • Повдигнете главата си, за да видите дали спада гръдният кош по време на издишането
 • Поемете въздух и направете второ вдухване.

 

Обдишването „уста към нос“ е добра алтернатива, когато вдишването „уста към уста“ е затруднено! В автоапетчката има уред за изкуствено дишане. Използването му намалява риска от инфкеция за оказващия първа помощ, по време на изкуственото дишане.

Извънгръдни притискания на сърцето „непряк сърдечен масаж“

 • Коленичете отстрани на пострадалия
 • Сложете дланта на едната си ръка на средата на гръдната му кост
 • Сложете дланта на другата си ръка върху първата
 • Вплетете пръстите си. Не оказвайте натиск върху ребрата на пострадалия
 • Раменете Ви трябва да са разположени точно над гръдния му кош
 • С опънати ръце натиснете директно надолу, така че гръдната кост да хлътне около 5-6 см, но не повече от 6см
 • Всеки път щом притиснете надолу, оставяйте гръдния кош да се повдигне напълно отново. Това позволява на кръвта да потече обратно към сърцето. Не отделяйте ръцете си от гръдната кост
 • Притискането и отпускането е редно да бъдат с еднаква продъжлителност. Не се подпирайте на гръдния кош по време на отпускането.
 • Извършете 30 гръдни притискания по този начин, с честота поне 100 за една минута.
 • Продължете с 2 вдухвания.

При техниката за изкуствено дишане „уста към уста“ трябва да запомните 30:2. Извършват се 30 гръдни притискания към две вдухвания. < 7. Сваляне на предпазна каска 9. Съживяване на деца >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!