Начало » Блог » Информация за изпита за СУМПС

Информация за изпита за СУМПС

ян. 22, 2020 | Полезна информация

Вчера споделихме с вас какви са изискванията за записване на шофьорски курсове, които изключително много вълнуват бъдещите кандидат-шофьори, които бързат да запишат курсовете, за да получат своето свидетелство за управление на МПС (СУМПС).  Днес, отново за тях, споделяме какво представлява изпита. По-долу в статията ще видите броя въпроси, на които ще трябва да отговарят кандидатите за различните категории, както и колко верни отговори трябва да бъдат дадени, за да се приеме изпита за „взет“.

Разбира се, за да бъде успешно взет изпита, трябва да бъдем подобаващо подготвени за листовките, което е и основния фокус на „Карай, бе!„.

Без да се бавим повече, ето какво представляват изпитите и на колко въпроса трябва да отговори всеки кандидат-шофьор, за да бъде изпита положен успешно и да получи своето СУМПС.

 

За категории „В“ и „В1“ Изпитният тест съдържа 45 въпроса. Максималният брой точки от правилни отговори на всички изпитни въпроси е 97. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има 87 или повече точки.

За категории А1, А2 и А Изпитният тест съдържа 39 въпроса. Максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси е 90. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът поне 81 точки.

За категория „Ткт“ Изпитният тест съдържа 39 въпроса. Максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси е 87. Теоретичният изпит е положен успешно, когато кандидатът получи поне 78 точки.

За категориите „АМ“ и „Ттм“ и за проверочните изпити изпитният тест съдържа 37 въпроса. Максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 84. Теоретичният изпит е положен успешно, когато кандидатът има 75 или повече точки. Време за решаване на теста: 40 минути.

За категория „С“ Изпитният тест съдържа 30 въпроса. Всеки въпрос с брой възможни отговори от 1 до 3. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори и нито един от грешните.
Максимален брой точки за един тест – 66. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 57.  Време за решаване – 30 минути.

За категория „С1“  Изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос с брой възможни отговори от 1 до 3. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори и нито един от грешните. Максимален брой точки за един тест – 35. Минималният брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита е 30.  Време за решаване – 20 минути.

За категория „D“, „D1“  Изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос с брой възможни отговори от 1 до 3. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори и нито един от грешните. Максимален брой точки за един тест – 32. Минималният брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита е 28. Времето за решаване – 20 минути.

За категория  „СЕ“, „DЕ“, „С1Е“, „D1Е“ Изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос е с от един до три възможни отговори. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори и нито един от грешните.
Максимален брой точки за един тест – 29. Минималният брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита е 26. Времето за решаване – 20 минути.

За категория ADR Водачи (основен) Изпитният тест съдържа 30 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 6 грешки.
Максимален брой точки за един тест – 30. Минималният брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита е 24. Време за решаване – 60 минути.

За категория ADR Цистерни (специализиран) Изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 3 грешки.
Максимален брой точки за един тест – 15. Минималният брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита е 12. Време за решаване – 30 минути.

За категория ADR Клас 1 (специализиран) Изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 3 грешки.
Максимален брой точки за един тест – 15. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 12. Време за решаване – 30 минути.

За категория ADR Клас 7 (специализиран) Изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 3 грешки.
Максимален брой точки за един тест – 15. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 12. Време за решаване – 30 минути.

За  Водач на лек таксиметров автомобил Изпитният тест, за първа част от изпита, съдържа 20 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 2 грешки.
Максимален брой точки за един тест – 20. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 18. Време за решаване – 20 минути.

За  Ръководител тексиметрова дейност Изпитният тест съдържа 20 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 2 грешки.
Максимален брой точки за един тест – 20. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 18. Време за решаване – 20 минути.

За професионална компетентност за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България Изпитният тест се състои от 30 въпроса с избор на един верен отговор. Времето да решаване на теста е 60 минути. Първата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговори.

За професионална компетентност за извършване на международен автомобилен превоз на пътници или товари Изпитният тест се състои от 30 въпроса с избор на един верен отговор. Времето да решаване на теста е 60 минути. Първата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговори.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!