Пътен знак Ж14 – Начало на пътна лента

Група Ж - за направления, посоки, обекти и други

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Ж14 – Начало на пътна лента

Пътен знак Ж14 – Начало на пътна лента сигнализира началото на пътна лента на път, на който броят на пътните ленти се увеличава.

Стрелките в знака, както и тяхното разположение съотвестват на броя на лентите и тяхното разположение.

Възможно е върху правата част от лентите (върху знака) да се поставят изображения на други пътни знаци ( въвеждащи забрана или предупреждаващи за опасност). Действието на знаците, изобразени върху пътен знак Ж14 е в сила само за съответната пътна лента.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!