Пътен знак А24 – Светофар

Група А - предупредителни

Начало » Пътни знаци » Пътен знак А24 – Светофар

Пътен знак А24 – Светофар се ползва за да се сигнализира приближаването на участък от пътя, в и извън границите на населени на места, в които пътното движение се регулира със светлинни сигнали, подавани от пътни светофари.

Пътен знак А24 се поставя и преди всеки светофар, за който не е осигурена видимост.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!