Пътен знак А28 – Кръстовище с път без предимство отляво

Група А - предупредителни

Начало » Пътни знаци » Пътен знак А28 – Кръстовище с път без предимство отляво

Пътен знак А28 – Кръстовище с път без предимство отляво.

Използват за сигнализиране на кръстовище извън границите на населени места и селищни образувания, образувано от пресичане отляво с път, по който движещите се пътни превозни средства нямат предимство за преминаване през кръстовището.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!