Пътен знак Д23 – Тролейбусна спирка

Група Д - със специални предписания

Начало » Пътни знаци » Група Д - със специални предписания » Пътен знак Д23 – Тролейбусна спирка

Пътен знак Д23 – Тролейбусна спирка се използва, за да сигнализира началото на спирка на съответните превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

Когато спирката не е оформена в специално уширение на платното за движение, краят й се определя от края на пътната маркировка М14 или, ако такава няма – от последния указател с номерата на линиите и разписанието на превозните средства за обществен превоз на пътници.

Когато спирката е оформена в специално уширение на платното за движение, пътният знак се поставят в началото на скосяването за влизане в уширението. В долната му част върху синия фон с бял надпис може да се указва наименованието на спирката.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!