Пътен знак Д6 – Край на автомагистрала

Група Д - със специални предписания

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Д6 – Край на автомагистрала

Пътен знак Д6 – Край на автомагистрала се използва, за да се сигнализира мястото, от което престават да действат правилата за движение по автомагистрала и пътен знак Д5.

Пътен знак Д6 се поставя задължително на разстояние 1500м. (1,5км.) преди края на автомагистралата. Това разстовяние се указва с допълнителна табела Т1.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!