Пътен знак Е9 – Хотел или мотел

Група Е - даващи допълнителна информация

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Е9 – Хотел или мотел

Пътен знак Е9 – Хотел или мотел.

се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват услугите, указани със съответния символ. Възможно е в долния край на пътен знак Е9 да е поствен и надпис „ХОТЕЛ“ или „МОТЕЛ“. Надписите се повтарят на френски език.

В случаите, в които на едно и също място е възможно да се получат различни видове услуги, на една обща табела може да се поставят до четири изображения на пътни знаци от група Е.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!