Пътен знак В29 – Забранено е преминаването без спиране

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана

Начало » Пътни знаци » Пътен знак В29 – Забранено е преминаването без спиране

Пътен знак В29 – Забранено е преминаването без спиране.

Пътен знак В29 се поставя непосредствено преди мястото, на което се налага спиране, поради извършване на административни процедури.

В горната част на знака се поставя надпис, който посочва общо каква процедура би могла да следва.

Надписите биват “ “Митница”, “Контрола”, “Плащане”, “Полиция” и др., който указва конкретната причина, наложила спирането.

В долната половина на знака текстът се повтаря и на френски език

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!