Железопътна табела 14 – край на намелението

Табели за сигнализиране в железопътния транспорт

Начало » Пътни знаци » Железопътна табела 14 – край на намелението

Железопътна табела 14 – Край на намалението 

Железопътна табела 14 и железопътна табела 13 са двете страни на една и съща табела, затова краят на намалението е нормално отляво по посока на движението.

Сигналът „Начало на ограничението“ е квадратна табела, разделена с диагонал, издигащ се отляво надясно с горна част зелена и долна жълта, с бяла ивица по края, като в средата на табелата с черен цвят е изписана максималната скорост, с която се разрешава да се премине сигнализираното място.

Сигналът на Железопътна табела 13 се поставя в началото на мястото, изискващо намаление на скоростта, от дясната страна на пътя по посока на движението, като от другата страна табелата е зелена, с бяла ивица по края и показва края на намалението за обратната посока.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!