Железопътна табела 22.2 – край на кратковременно намаление

Табели за сигнализиране в железопътния транспорт

Начало » Пътни знаци » Железопътна табела 22.2 – край на кратковременно намаление

Железопътна табела 22.2 – край на кратковременно намаление и Железопътна табела 22.1 – Начало на кратковременно намаление са двете страни на една и съща табела, затова краят на намалението е нормално отляво по посока на движението

Местата, които изискват кратковременни ограничения на скоростта в рамките на 8ч., се ограждат от двете страни със сигнален диск за ограничение.

Дискът по ал. 1 е с издигащ се отляво надясно под 45° диаметър с горна част зелена, долна жълта, с червена ивица по края и означава начало на ограничение на скоростта до 25 km/h, което продължава до 1000 m. За теснопътни линии това ограничение е до 10 km/h. От другата страна табелата е зелена с бяла ивица по края и показва края на ограничението за обратната посока.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!