7.4 Изпреварване и движение назад

Начало » Подготовка за изпита » 7.4 Изпреварване и движение назад

Пътните превозни средства се изпреварват от лявата им страна.

Водач, който има намерение да предприеме изпреварване е длъжен:

 • преди да подаде сигнал, да се убеди, че не го изпреварва друго ППС и че движещите се след него ППС или това, което ще изпреварва, не е подало сигнал за изменение посоката на движение вляво.
 • след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост, достатъчно свободен път и с маневрата няма да принуждава изпреварваното или идващото отрсеща ППС да намаляват скоростта си или да изменят посоката си на движение.

 

Водач, който изпреварва, е длъжен:

 • по време на изпреварването да осигури достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното ППС. Страничното разстояние при изпреварване на велосипеди, мотоциклети или мотопеди, трябва да е по-голямо.
 • ако при изпреварване навлиза в пътна лента на насрещно движещите се, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея
 • да се убеди, че като се движи с безопасна скорост, може да извърши изпреварването за кратко време

 

Изпреварванео на товарен автомобил е по-рисковано от изпреварването на лек автомобил, тъй като товарните автомобили са по-дълги.

Водач, който бива изпреварван е длъжен да запази скоростта си на движение същата или по-ниска от тази, с която се е движил, когато изпреварването е започнало. Водач, който бива изпреварван няма право да пречи на маневрата по никакъв начин.

 

Изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, е забранено:

 • когато разстоянието на видимост, ограничено поради характера на пътя или намалено поради мъгла, снеговалеж и други подобни, е по-малко от необходимото за изпреварване при избраната скорост на движение
 • на кръстовище на равнозначни пътища
 • на железопътен прелез без бариери
 • при използване на пътна лента за насрещно движение, когато изпреварващият не може да се върне безпрепятствено в напуснатата лента
 • пред пешеходна пътека, когато изпреварваното ППС закрива видимостта към пешеходната пътека
 • пред и върху сигнализирана пешеходна пътека
 • Когато се нарушават забрани установени с пътни знаци

Пътен знак В24 – „Забранено е изпреварването на МПС, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди“

Пътен знак В25 – „Забранено е на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3.5 тона да изпреварват МПС, с изключение на мотоциклети бе кош и мотопеди“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забранено е изпреварването и заобикалянето на релсово ППС от лявата му страна.

 

Движение назад

Преди да започнем движение назад, сме длъжни да се убедим, че пътят зад превозното ни средство е свободен и с маневрата си няма да създадем опасност или затруднение на останалите участници в движението.

По време на маневрата сме длъжни непрекъснато да наблюдаваме пътя зад превозното средство, а когато това е невъзможно, да си осигурим друг човек, който да ни сигнализира за опасности.

Когато се движим назад, можем да получим информация за обстановката зад превозното ни средство, като използваме огледалата за задно виждане. Все пак, съществуват т.нар. мъртви зони, които не можем да видим в огледалата. Когато зад нас има препятствие, което ни пречи да виждаме, това явление не е мъртва зона, а ограничена видимост.

При извършване на маневри, свързани с движение назад, като паркиране, обръщане на посоката на движение, потегляне и т.н., трябва да сме наясно, че огледалата не ни показват пълната информация за обстановката. Когато видимостта е ограничена сме длъжни  да си подсигурим човек, който да ни упътва и да ни подсказва, ако се появи опасност на пътя.

< 7.3 Разминаване 8.1 Преминаване през кръстовище >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!