17.3 Контролни точки

Начало » Подготовка за изпита » 17.3 Контролни точки

Всеки водач разполага с определен брой контролни точки (максимум 39) в досието си в КАТ. Тези точки се отнемат, в съответствие с допуснатите нарушения на правилата за движение.

Като млад шофьор (нов водач), когато вземеш своят документ за правоспособност, ще получиш 26 точки. Останалите 13 (до 39), ще получиш след две години стаж, без нарушения.

Ако ти бъдат отнети всички точки, губиш придобитата си правоспособност и си длъжен да върнеш свидетелството си за управление в съответната служба на МВР.

В случай, че всичките ти точки бъдат отнети и си върнал свидетелството си (шофьорската си книжка), можеш да се явиш отново на изпит, но не по-рано от 6 месеца от датата, на която си върнал свидетелството.

Точки могат да бъдат възстановени, в следните случаи:

  • Ако в период от две години не допуснеш нарушение, за което е предвидено отнемане на точки, броят на точките се връща до първоначалното им количество. Двете години се броят от момента на последното наказателно постановление, за което са ти отнети точки.
  • При преминаване на допълнително обучение се възстановяват 13 на брой, но това не може да се случва повече от веднъж в една календарна година. Също така, максималният брой точки (39), не може да бъде надвишен.
  • След успешно полагане на изпит за придобиване на свидетелство от водач, на когото са отнети всички контролни точки, те се възстановяват до първоначалния размер.

< 17.2 Принудителни мерки 18.1 ПТП >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!