18.2 Първа помощ при ПТП

Начало » Подготовка за изпита » 18.2 Първа помощ при ПТП

Поради естеството на пътнотранспортните произшествия, които възникват неочаквано и на различни места, е необходимо възможно най-много хора да са способни да оказват първа долекарска помощ. По този начин всеки участник в ПТП може да предложи или да получи помощ.

Самото оказване на първа помощ не само, че може да спаси човешки живот, но и не е трудно.

Екипите на Спешна медицинска помощ също разчитат на навременната реакция и правилните действия на хората, които са станали свидетели на ПТП или друг нещастен случай.

Пълна подготовка за даване на първа долекарска помощ може да получите тук.

 

Най-важното нещо, което трябва да запомните при оказването на първа долекарска помощ е да не правите нищо, ако не знаете какво правите.

Иначе оказването на  първа долекарска помощ може да се приравни до следната последователност от пет стъпки:

1. Незабавни мерки
2. Обаждане на Спешна Медицинска Помощ
3. Първа долекарска помощ
4. Спешна медицинска помощ и транспортиране
5. Болнично заведение

Както е видно, ако се наложи да оказваш първа долекарска помощ, ще вземеш участие само в първите три стъпки.

1. НЕЗАБАВНИ МЕРКИ

Преди каквато и да е намеса за спасяването на чуждите животи, погрижи се за собствената си безопасност. Така ще си сигурен, че дори да не помогнеш, когато пристигнат медицинските екипи, броят на пострадалите няма да се е увеличил с един.

Ако е възможно, без да се поставяш под риск, обезопаси останалите пострадали и местопроизшествието, така че останалите участници в движението да бъдат своевременно предупредени за опасността и да се избегнат допълнителни инциденти.

При приближаване на ПТП:

 • включи аварийният сигнал
 • спри на подходящо разстояние преди местопроизшествието; не спирай рязко
 • постави светлоотразителен триъгълник на поне 30 метра, а ако се намираш на автомагистрала или на път с разрешена скорост над 100км/ч., постави триъгълника на поне 100 метра 
 • дай знак с ръка на преминаващите да намалят скоростта
 • ако е необходимо, организирай коридор за екипите на Спешна помощ

В случай на явна опасност за живота на пострадал при ПТП, ако той се намира в опасна зона, където първа помощ не може да му бъде оказана, опитай да го извлечеш извън опасната зона, стига това да не застрашава твоя живот.

Извеждането на пострадал от опасна зона може да се случи чрез влачене с кръстосани ръце или посредством „хватката на Раутек“ – този, който оказва помощ, застава зад пострадалия и го придърпва към себе си, поставя ръцете си под мишниците му и го хваща здраво за едната ръка.

ПРОВЕРКА НА ЖИЗНЕНИТЕ ФУНКЦИИ

За да разпознаеш състоянието на пострадалия и степента, в която (ако изобщо) съществува опасност за живота му, трябва да умееш да проверяваш жизнените му функции.

Съзнание – За да разбереш дали пострадалият е в съзнание, провери дали е контактен, дали може да се движи сам, дали реагира при разтърсване на рамената

Дишане  – Освободи дихателните пътища на пострадалия като:

 • отвориш устата му
 • провериш устната кухина за наличието на чужди тела
 • извадиш чуждите тела, при наличието им
 • на края внимателно дръпни главата му назад. Така езикът няма да пречи на дихателните пътища
 • Сега можеш да провериш дишането и пулса

Проверка на дишането –  Дишането на пострадалия може ли да бъде чуто? Усеща ли се дишането му, ако долепиш буза до устата или носа му? Има ли дихателни движения в областта на гърдите?

Пулс – При инцидент пулсът винаги се проверява чрез докосване на сънната артерия.

Безсъзнание – Ако дихателните пътища на пострадал са освободени и се установи равномерно дишане и ритмичен пулс, пострадалият трябва да бъде поставен в странично стабилно положение.

Лиспа на дихателна дейност – Когато пострадалият е в безсъзнание, не диша, но има пулс, трябва да му се приложи дишане уста в уста.

Липса на сърдечна дейност – Когато пострадалият е в безсъзнание, като няма нито дихателна дейност, нито пулс, трябва да се предприеме съживяване, чрез изкуствено дишане и извънгръдни притискания (непряк сърдечен масаж).

За да направиш това, постави пострадалия върху твърда и равна повърхност. Постави два пръста върху мястото, където се събират най-долните леви и десни ребра, и постави до тях възглавничката на дланта на другата си ръка.

Когато съживяването се извършва от двама души, единият прави изкуствено дишане, а другият – сърдечен масаж.

Съживяването  се прилага до пристигане на спасителен екип или до възстановяване на дишането и сърдечната дейност.

Шок Симптомите на шока са слаб пулс, бледа кожа и треперене на мускулите. В случай, че пострадалият е в шок, го поставете да легне като качите краката му върху нещо. Това е противошоково положение. Завийте пострадалия. Успокойте го и непрекъснато проверявайте жизнените му функции.

При липса на дишане, болки в областта на гърдите или корема, при нараняване на черепа и челото, не поставяйте пострадалият в противошокова поза.

При кръвотечения от крайниците 

 • Сложи пострадалия да легне
 • Вдигни високо раненият крайник
 • Притисни артерията, водеща към раната
 • Сложи притискаща превръзка
 • Превържи раната.

При кръвотечения от други места по тялото – Сложи пострадалия да легне и използвай притискаща превръзка.

2. ОБАЖДАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

След като си извършил неотложното, е време да се обадиш на Спешна помощ. Ако не си сам на местопроизшествието, обаждането трябва да се извърши едновременно с прилагането на неотложните спасителни мерки. В България има въведен единен спешен телефон – 112.

Когато се обаждаш на Спешна медицинска помощ, постарай се да дадеш точна, конкретна информация, както за мястото на произшествието така и за неговият вид. Също така, много важни са броя на пострадалите, тяхното състояние. Има ли автомобил, пренасящ опасен товар, който да е участник в произшествието? След като си предал информацията, изчакай за допълнителни въпроси от оператора.

3. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Психологическа помощ – от особено значение е да разговаряш с пострадалия и да опиташ да го успокоиш, без значение колко сериозна е злополуката.

Превръзки на рани  – Дори да не представлява опасност за живота, всяка рана може да причини болки, да прерасне в инфекция или най-малко от нея да тече кръв. За направата на превръзка, всички необходими материали са в аптечката – марля, бинт, лейкопласт -, а аптечката е задължително оборудване на автомобила.

При наличието на чужди тела в раната, те трябва да бъдат оставени там, тъй като при изваждането им има опасност да причинят допълнителни наранявания и кръвотечения.

Фрактури – При наличието на неествествено положение, нехарактерна подвижност, подутини около фрактурата (оток) или стърчащ край на костта, със сигурност е на лице счупване.

В тези случаи, движението на пострадалия трябва да бъде възможно най-ограничено. Ако е налично открито счупване, покрий раната със стерилна превръзка. Избягвай натиск. 

Ако предполагаш, че има счупване, действай сякаш то е факт!

Изгаряния – При обширни рани от изгаряния, човешкият организъм губи големи количества тъканни течности и соли. Тези загуби могат да предизвикат шок, който болките усилват. Необходимо е да охладиш раната веднага с обилно количество вода, докато болките отзвучат, а в последствие покрий със стерилна марля. Не оказвай натиск.

< 18.1 ПТП

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!