10. Спирки; жилищна зона

Начало » Подготовка за изпита » 10. Спирки; жилищна зона

Спирки

Когато се движим покрай спряло, спиращо или потеглящо ППС, в близост до означена с пътен знак трамвайна, автобусна или тролейбусна спирка, сме длъжни да намалим скоростта, за да сме способни, в случай на необходимост да спрем.

Спирките за обществен транспорт са обозначени с пътни знаци Д22, Д23, и Д24.

Пътни знаци Д22, Д23 и Д24 се поставят в началото на спирките. Когато спирката не е оформена със специално уширение на пътното платно, краят й се определя от края на пътната маркировка М14 или, ако няма такава – където е последният указател с номерата на линиите или 50 метра след знака.

Когато приближаваме трамвай, който спира или е спрял на означена с пътен знак спирка, от дясната му страна, сме длъжни да спрем на 1 метър зад него. След като сме спрели, трябва да изчакаме потеглянето му, без значение дали има или няма слизащи или качващи се пътници.

Когато прилижаваме спирка, която има остров на платното за движение, сме длъжни да намалим скоростта и в случай на нужда – да спрем, за да позволим на пешеходците по-лесно да преминават през платното за движение между тротоара и острова.

При атмофсерни условия, които налагат повишено внимание, без оглед на посокоата на движение и заеманата пътна лента, сме длъжни да намалим скоростта при преминаване покрай спиращо, спряло или потеглящо превозно средство от означена спирка.

 

Задължения за улесняване на водачите на превозните средства на градския транспорт

На спирка на превозните средства за обществен превоз, други ППС могат да спират за слизане или качване на пътници, само ако не пречат на ППС от редовните линии за обществен превоз. Престоят на таксиметрови шофьори, с цел очакване на пътници е забранен.

Длъжни сме да намалим скоростта, а при нужда да спрем, за да позволим на ППС от градският транспорт да извършат маневрите, необходими за потеглянето им от обозначените спирки.

 

Жилищна зона

Входовете и изходите на жилищните зони са обозначени с пътни знаци – Д15 и Д16. Тези зони са специално устроени територии, в населените места, в които има различни правила за движение:

  • пешеходците могат да изпозлват за движение, а децата – за игра, пътя по цялата му ширина
  • водачите на ППС са длъжни да се движат със скорост, не по-висока от 20км/ч, без да създават опасност или да възпрепятстват пешеходците и тяхното движение
  • паркирането е разрешено само на специално обозначените места
  • при излизането от жилища зона на друг път, водачите на ППС са длъжни да пропуснат участниците, движещи се по другия път.

< 9. Автомагистрала и автомобилен път 11.1 Двуколесни ППС >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!