11. Други средства за сигнализиране

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 11. Други средства за сигнализиране

Чл.66. Другите средства за сигнализиране имат следните форми, изображения, наименования и значения:
1. „Направляващо стълбче“- С1. Направляващото стълбче е бяло, с наклонена черна ивица в горната част, насочена към платното за движение. Поставя се отстрани на пътя по външния край на банкета. Разположеното вдясно има червен, а разположеното вляво- бял светлоотразителен правоъгълник в черната ивица;
2. „Конус“- С2. Конусът е с червен или оранжев цвят. Сигнализира площ, забранена за движение, или линия, забранена за пресичане;
3. средства за сигнализиране на площи, временно забранени за движение – С3:
а) С3.1 „Бариера“ – оцветена е с успоредни червени и бели ивици, насочени перпендикулярно към платното за движение;
б) С3.2 – въже с червени флагчета или червени светлоотразителни елементи;
в) С3.3 – пластмасова лента, оцветена ярко или с успоредни червени и бели ивици;
4. „Ограничителна табела“- С4. Има формата на правоъгълник, на който по-дългата страна е разположена вертикално. Върху нея са нанесени успоредни и насочени към платното за движение червени и бели ивици. Сигнализира изменение на широчината на пътното платно;
5. (изм.- ДВ, бр.13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г. (*)) „Устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал“- С5. Поставя се на кръстовища с интензивно движение. Има поле с формата на квадрат с черен фон. Показва чрез цифрова матрица зелени или червени цифри на число, различно от нула, съответстващо на броя на секундите, оставащи до края на зеления и/или на червения сигнал.
6. (попр.- ДВ, бр. 72 от 1996 г.) „Табела с направляващи стрелки“- С6. Има формата на правоъгълник, върху който са нанесени червени и бели стрелки. С6.1 се поставя за указване изменението на посоката на движение в завой, С6.2- на Т-образни кръстовища, а С6.3- пред препятствия на пътя;
а) под табелата, разположена отгоре вляво – „С6.1“;
б) под табелата, разположена отдолу вляво – „С6.2“;
в) под табелата, разположена отдясно – „С6.3“;
7. „Табела с направляваща стрелка“- С7. Има формата на квадрат с бял фон и червена стрелка. Върхът на стрелката сочи посоката на движение в завой;
8. „Стоп-палка“ – С8. Кръглата част на палката е двустранно оцветена, с червен фон, с бял надпис и с гранична бяла ивица;
9. „Регулировъчна палка“- С9. Палката е цилиндрична, оцветена с еднакво широки бели и черни ивици;
10. палка „Стоп! Деца“ – С10. Кръглата част на палката е двустранно оцветена, с бял фон, с гранична червена ивица и символ с черен цвят. Използва се за спиране на пътни превозни средства за осигуряване пресичането на платното за движение от група деца;
11. отличителни знаци за слепи пешеходци – С11:
а) С11.1 „Бял бастун“;
б) С11.2 „Бяла лента, поставена на лявата ръка“;
12. отличителен знак на лицата, извършващи работа на пътя – С12. Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти;
13. „Предупредителен светлоотразителен триъгълник“- С13. Представлява триъгълна рамка с червена външна светлоотразителна лента и с червена вътрешна флуоресцираща лента. Сигнализира аварийно спряло на платното за движение пътно превозно средство;
14. „Светлоотразител“ – С14. Има триъгълна (С14.1) или правоъгълна (С14.2) форма. Със светлоотразители с червен цвят се обозначават по дължината им пътни съоръжения- предпазни огради, подпорни стени, стени на тунели, стълбове и устои на мостове и други подобни, разположени непосредствено до платното за движение. Когато се обозначават съоръжения, разположени до платното за движение на насрещно движещите се пътни превозни средства, светлоотразителите са с бял цвят;
15. „Светлоотразяващи кабари“ – С15. Поставят се:
а) с единична непрекъсната линия, когато тя разделя противоположни посоки за
движение;
б) с двойна непрекъсната линия;
в) с линиите, ограничаващи платното за движение и площите, забранени за движение. Светлоотразяващият елемент е с червен цвят, когато сигнализира линии, забранени за пресичане, и с бял цвят, когато сигнализира границата на платното за движение от страната на насрещно движещите се превозни средства.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база