16. Преминаване през кръстовище

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 16. Преминаване през кръстовище

Чл.102. При приближаване към кръстовище водачът на пътното превозно средство е
длъжен да проявява необходимата предпазливост, за да може да намали скоростта или да спре, за
да пропусне пътните превозни средства и пешеходците, които имат предимство за преминаване.
Чл. 103. На кръстовище, на което няма сигнализиран път с предимство:
1. водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните
превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна. От същото правило
се ръководят помежду си и водачите на релсовите пътни превозни средства;
2. водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне релсовите
пътни превозни средства независимо от посоката на движението им;
3. водачът на пътно превозно средство, което излиза от земен път на път с настилка, е
длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се движат по пътя с настилка.
Чл.104. (1) На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с
предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат
пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство.
(2) Когато на кръстовище пътят с предимство променя направлението си, което е указано
с допълнителна табела Т13, водачите, които излизат от него, се ръководят помежду си от
правилата на чл.103, т.1 и2. От същите правила се ръководят помежду си и водачите на
превозни средства, които навлизат в пътя с предимство.
Чл.105. На кръстовище, на което с пътни знаци, със сигнал на регулировчик или със
светофар е разрешено едновременното преминаване на релсови и нерелсови пътни превозни
средства, водачите на нерелсовите превозни средства са длъжни да пропуснат релсовите
независимо от посоката на движението им.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база