18. Движение по автомагистрала

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 18. Движение по автомагистрала

Чл. 116. На автомагистрала е разрешено движението само на автомобили и мотоциклети,
чиято максимална конструктивна скорост надвишава 50 км/ч.
Чл. 117. (1) Водач, който навлиза на автомагистрала, е длъжен да пропусне движещите се
по нея пътни превозни средства, а който иска да напусне автомагистралата, трябва своевременно
да заеме място в съответната пътна лента за излизане от нея.
(2) При навлизане или при излизане от автомагистрала водачът е длъжен да използва
съответната пътна лента за ускоряване или за забавяне на движението.
Чл.118. Когато автомагистралата има три и повече пътни ленти за движение в една
посока, на водачите на автомобили с максимално допустима маса над 3,5 т, както и на водачите на
състави от пътни превозни средства, чиято обща дължина, включително и товарът, е повече от 7
м, е забранено да навлизат в крайната лява пътна лента.
Чл. 119. При движение по автомагистрала на водача е забранено:
1. да спира пътното превозно средство за престой или за паркиране извън специално
обозначените за това места;
2. да завива в обратна посока, да се движи назад, да навлиза в разделителната ивица или
да я пресича, включително и на местата, където тя е прекъсната;
3. да се движи по лентата за принудително спиране. Тази забрана се отнася и за случаите,
когато движението е двупосочно по едно от пътните платна на автомагистралата.
Чл. 120. (1) Водачът на пътно превозно средство, принуден да спре поради независещи от
него обстоятелства, може да направи това върху лентата за принудително спиране извън платното
за движение, като през нощта и при намалена видимост сигнализира спряното пътно превозно
средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или включен авариен сигнал. При
невъзможност да отстрани повредата и да продължи движението той е длъжен да вземе мерки за
изтегляне на пътното превозно средство от автомагистралата по най-бърз начин.
(2) Пътно превозно средство, получило повреда при движение по автомагистрала, може
да бъде теглено с гъвкава връзка само до най-близкия изход на автомагистралата.
Чл. 121. На автомагистрала е забранено:
1. движението на велосипедисти и пешеходци;
2. воденето на животни;
3. навлизането на моторни превозни средства, теглещи пътни превозни средства с гъвкава
връзка;
4. организирането на демонстрации и движението на рекламни и други шествия.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база