20. Движение в тунел

Чл. 124. При движение в тунел, сигнализиран с пътен знак Д9, водачът е длъжен:
1. да включи къси или дълги светлини;
2. да изключи двигателя при принудително спиране в тунела, ако това спиране не е
кратковременно.
Чл.125. При движение в тунел е забранено движението назад, завиването в обратна
посока, спирането за престой и паркирането.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база