24. Правила за движение на пешеходци

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 24. Правила за движение на пешеходци

Чл. 160. (1) Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното
платно.
(2) Пешеходците могат да се движат по платното за движение, противоположно на
посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му
граница:
1. когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани;
2. при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява
движението на другите пешеходци.
Чл.161. Инвалидите, които се придвижват с инвалидна количка със скоростта на
пешеходец, могат да се движат и по платното за движение, като се придържат възможно
най-близо до дясната му граница.
Чл. 162. Извън населените места при липса на банкет или тротоар или при невъзможност
те да бъдат използвани лицата, бутащи велосипед, мотопед или мотоциклет, са длъжни да се
движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.
Чл. 163. (1) Група пешеходци с водач, военна колона, ученическа група и други подобни
могат да се движат по платното за движение в редици до четирима, като се придържат възможно
най-близо до дясната му граница. В този случай те трябва да са обозначени от лявата страна,
както следва:
1. през деня – отпред и отзад с червен флаг;
2. (Попр. – ДВ, бр. 72 от 1996 г.) през нощта – отпред с бяла светлина, а отзад – с червена
светлина. Когато дължината на образуваната колона е над20 м, вървящите от лявата страна на
всеки 10 м носят допълнително светещо тяло, излъчващо бяла светлина.
(2) При намалена видимост или при интензивно движение движението на група
пешеходци с водач по платното за движение се разрешава само в колона един след друг.
Чл.164. Организирана група деца на възраст до10 години може да се движи само по
тротоара или банкета и задължително се води най-малко от две лица на възраст над18 години.
При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде
сигнал с палка „Стоп! Деца“, с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните
превозни средства.
Чл. 165. Когато пресичат платното за движение, пешеходците са длъжни:
1. ако наблизо има пешеходна пътека, да я използват;
2. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянията до
приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение;
3. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без
необходимост на платното за движение.
Чл. 166. На пешеходците е забранено:
1. да навлизат внезапно на платното за движение;
2. да пресичат платното за движение при ограничена видимост;
3. да се движат в тунели и по мостове, когато няма изградени тротоари;
4. да извършват търговия и услуги на платното за движение.
Чл.167. (1) Пешеходците изчакват пристигането на превозните средства от редовните
линии за обществен превоз на пътници на тротоара, на острова за безопасност или на местата,
очертани с маркировка, а ако няма такива – на банкета.
(2) При подаване на сигнал от моторно превозно средство със специален режим на
движение пешеходците са длъжни да освободят платното за движение. Пресичането се разрешава
след преминаване на сигнализиращото моторно превозно средство и на съпровожданите от него
пътни превозни средства.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база