Ирландия

Ограничения на скоростта

Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона

 • Градски пътища – 50км/ч
 • Извънградски пътища – между 80км/ч и 100км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 120км/ч

 

Леки автомобили и ванове Превозни средства под 3,5 тона

 • Градски пътища – 50км/ч
 • Извънградски пътища – между 80км/ч и 100км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 120км/ч

 

Леки автомобили и ванове с ремарке; Превозни средства под 3,5 тона

 • Градски пътища – 50км/ч
 • Извънградски пътища – 80км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 80км/ч

 

Тежкотоварни автомобили над 3,5 тона

 • Градски пътища – 50км/ч
 • Извънградски пътища – 80км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 90км/ч

 

Автобуси

 • Градски пътища – 50км/ч
 • Извънградски пътища – 80км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 100км/ч

 

Предпазни колани

Използването на предпазни колани и системи за обезопасяване на деца е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО (съгласно Директива 91/671/ЕИО).

Използването на предпазни колани не е задължително за:

 • хора, носещи предпазен колан за лица с увреждания;
 • лица, чиито лекари са удостоверили, че не могат да носят предпазен колан по медицински причини;
 • автомобилни инструктори или изпитващи по време на урок или изпит по кормуване;
 • полицията (Gardaí) и служители на въоръжените сили при изпълнение на служебните им задължения

Единственото изключение от задължението за обезопасяване на деца по подходящ начин е за:

 • деца под 150 см или 36 кг, пътуващи в такси.

 

Светлинни сигнали

Последователността на светлините на светофарите в Ирландия е: зелено, жълто, червено и отново зелено.

 • Червена светлина: спрете — не преминавайте стоп-линията при светофара или, ако няма стоп-линия, не отивайте отвъд светофара.
 • Зелена светлина: карайте, ако пътят пред вас е свободен — обърнете специално внимание и направете път на пешеходците, които пресичат, ако завивате наляво или надясно.
 • Зелена стрелка: можете да се движите в посоката на стрелката, ако е безопасно и пътят е свободен, дори ако все още свети червената светлина. Винаги се оглеждайте за автомобили за спешни случаи със сини светлини и сирени, които може да пътуват към мястото на инцидент.
 • Жълта светлина: не отивайте отвъд стоп-линията или — ако няма такава — отвъд светофара, освен ако не сте толкова близо до линията или светофара, че спирането ви може да бъде опасно.
 • Мигаща жълта светлина: можете да карате само ако е безопасно и дайте път на други превозни средства, ако е необходимо.
 • Мигаща жълта стрелка: можете да продължите по посока на стрелката, но само ако това е безопасно, като евентуално трябва да дадете път на други приближаващи превозни средства.
 • Неспазването на светлинните сигнали на светофарите може да доведе до санкция от 2 наказателни точки и глоба до 120 евро или 5 наказателни точки и глоба, чийто размер ще бъде определен от съда.

 

Употреба на алкохол

Максимална концентрация на алкохол в кръвта [г/л]

 • 0,5 г/л Опитни шофьориМаксималното наказание за шофиране под въздействие на алкохол или наркотици е 5000 евро и/или 6 месеца затвор.
 • 0,2 г/л Неопитни шофьориМаксималното наказание за шофиране под въздействието на алкохол или наркотици е 5000 евро и/или 6 месеца затвор.
 • 0,5 г/л Професионални шофьориМаксималното наказание за шофиране под въздействие на алкохол или наркотици е 5000 евро и/или 6 месеца затвор.

Въздействие на наркотици

Забранени наркотици

 • THC (канабис)
 • Метиламфетамин
 • MDMA (екстази)

В настоящия закон за движение по пътищата не са упоменати конкретни наркотици, като се разчита на доказателства за влошени реакции на шофьора, предоставени от полицията, и на удостоверение от Медицинското бюро за пътна безопасност за анализ за наличието на наркотик или наркотици. Използваният в закона термин е „упойващо вещество“, с което се имат предвид алкохол и наркотици и всякакви комбинации от наркотици или от наркотици и алкохол. В закона не се прави разлика между незаконни и законни наркотици, които могат да бъдат изписани с рецепта лекарства или свободно продавани медикаменти.

По-важно е установяването на способността да се шофира или на безопасността, отколкото правния статут на наркотика.

В момента бюрото извършва анализи за наличието на следните наркотици или класове наркотици:

 • Канабиноиди
 • Опиати
 • Бензодиазепини
 • Амфетамини
 • Метамфетамини
 • Кокаин
 • Метадон

Забранени ленти

Движението в Ирландия е ляво.

 

Автомагистрали

 • Водачите трябва да се движат само напред. Не е позволено завиването или движението на заден ход.
 • Водачите трябва да се движат с такава скорост и по такъв начин, че да не пречат на движението на останалите превозни средства на магистралата.
 • Водачите не трябва да карат в части от магистралата, които не са част от платната — например укрепен пътен банкет и аварийна лента, освен при извънредни случаи.
 • Водачите не трябва да спират или паркират в която и да е част от магистралата, освен ако автомобилът им се повреди или им бъде сигнализирано от полицията (Garda) да го направят.
 • Водачите не трябва да се движат с превозно средство, чиято максимална скорост е ограничена до 90 км/ч или по-малко, в лентата, която е най-близо до средата на магистралата (външната лента, или лентата за изпреварване), освен ако общото ограничение на скоростта е 90 км/ч или по-малко.
 • На магистрала водачите не могат да вземат или свалят пътници.
 • Водачите трябва да се движат в лявата лента на магистралата, освен ако не изпреварват.

 

Кръгови кръстовища

По закон водачите трябва да влизат в кръгови кръстовища, като завиват наляво. На кръгово кръстовище те трябва да се държат като на обикновено кръстовище и да дават предимство на автомобилите, които вече са влезли в него (идващи от дясно). Ако водачът няма опит с лявото движение, кръговите кръстовища могат да представляват особен риск (водачът трябва да е изключително внимателен).

Защитна каска

Носенето на защитна каска е задължително за водачите на:

 • Мотопеди – Задължително е мотоциклетистите и пътниците на задната седалка да носят защитна каска, която трябва да е подходящо обезопасена. Препоръчително е по всяко време да се използват къси светлини. Следва да се носи облекло, което се забелязва лесно, за да се повиши видимостта и да се помогне на другите участници в движението ясно да различават мотоциклетистите и пътниците на задната седалка.
 • Мотоциклети с или без кош – Задължително е мотоциклетистите и пътниците на задната седалка да носят защитна каска, която трябва да е подходящо обезопасена. Препоръчително е по всяко време да се използват къси светлини. Следва да се носи облекло, което се забелязва лесно, за да се повиши видимостта и да се помогне на другите участници в движението ясно да различават мотоциклетистите и пътниците на задната седалка.
 • Леки и тежки триколесни превозни средства – Тези превозни средства са класифицирани като категория B и органът за пътна безопасност силно препоръчва използването на защитни каски и друго защитно оборудване от водачите.
 • Леки и тежки четириколки – Тези превозни средства са класифицирани като категория B и органът за пътна безопасност силно препоръчва използването на защитни каски и друго защитно оборудване от водачите.

 

И не е задължително, но е силно препоръчително за водачите на:

 • Велосипеди

Мобилни телефони

Шофьорите не могат да използват мобилен телефон без хендсфри устройство. Опасността от произшествие е четири пъти по-висока, когато водачът използва мобилен телефон. За подобно нарушение може да бъде наложена глоба до 2000 евро.  Шофьорите могат да използват мобилен телефон с хендсфри устройство. Не се препоръчва.

Други специфични правила

Задължително използване на дневни светлини. Всички нови автомобили трябва да имат дневни светлини (задължително от 2011 г.)

Принадлежности за безопасност за велосипедисти:

Принадлежности за безопасност на велосипедисти — например каски и светлоотразителни жилетки — не са задължителни. Все пак използването им се насърчава. Велосипедите трябва да имат звънец, фар, излъчващ бяла светлина, отпред и фар, излъчващ червена светлина — отзад.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!