TКТ

Категория ТКТ

Категория ТКТ ти дава право да управляваш колесни трактори.

Каквo мога да управлявам с Категория ТКТ?

Притежанието на СУМПС от Категория C+E ти дава правото да управляваш товарни автомобили, с максимална маса над 3,5 тона, с ремарке с маса над 750 кг. Ако имаш шофьорска книжка Категория C+E, можеш да управляваш и МПС от категория ТКТ (Трактор).

Какви са изискванията, за започване на шофьорски курс за Категория ТКТ?

Възраст

За да започнеш курс за Категория ТКТ, трябва да имаш навършени 18  години.

Образование

Необходимо е да имаш поне основно образование.

Необходими документи за започване на шофьорски курс Категория ТКТ:

Обучението се извършва в неактивните за работа със земеделска техника сезони – от месец Септември до месец Май.

Z

Лична карта

Z

Шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа

Z

Паспортна снимка (два броя)

Z

Копие и оригинал от свидетелство за завършено образование(използва се най-високата степен)

Z

Заявление по образец

Какво е обучението за Категория ТКТ?

Обучението се извършва в неактивните за работа със земеделска техника сезони – от месец Септември до месец Май.

Z

Теория

Z

Практика

Какви са изпитите за придобиване на шофьорска книжка Категория ТКТ?

Z

Теоритичен изпит

Теоретичният изпит е писмен , като се  състои от изпитна листовка. Провеждат се вътрешен и външен(официален) изпит.

Теоретичният изпит се провежда писмено. Състои се от вариант от тестове. 

Изпита служи, за да се установят познанията ти за:

1. Правилата за безопасна работа с техниката;
2. Елементи от конструкцията на техниката, състоянието на които влияе върху безопасността и опазването на околната среда;
3. Фактори, способстващи за възникване на аварии, нещастни случаи и пътно-транспортни произшествия (ПТП);
4. Законодателството в Република България по отношение на осигуряване на безопасността на техниката, административната и друга отговорност при работа и транспорт;
5. Методи за оказване на доболнична помощ на лица, пострадали при аварии

Времето за решаване на теста е 1 час

За оценка „ДА“, трябва да си отговорил на поне 70% от въпросите. До практически изпит се допускат само кандидатите, положили успешно теоритичният изпит.

Z

Практически изпит

Практическият изпит се състои от управление на моторно превозно средство от Kатегорията TKT, като подължителността на изпита е между 10 и 15 минути.

Изпита включва:

1. Запалване на трактора, маневри и движение по определен маршрут;

2. Агрегатиране с навесна или прикачна машина;

3. Преминаване от работно в транспортно положение и обратно;

4. Регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;

5. Маневри и движение с агрегатираната машина, спиране, включително и екстремно;

За категориите:

  • Твк-З
  • Т-вк-Г
  • Твк-М

Изпита включва:

1. Запалване на машината, маневри и движение по определен маршрут, спиране, включително и екстремно;

2. Преминаване от работно в транспортно положение и обратно;

3. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!