Категория А

Категория А

Категория А ти дава правото да управляваш мотоциклети с голяма мощност. 

Какви мотоциклети мога да управлявам с Категория А?

Притежанието на СУМПС от Категория А ти дава правото да управляваш мотоциклети с:

Z

Работен обем над 600 куб. см.

Z

Максимална мощност над 50kW

Z

Отношение между мощността и теглото над 0,25 kW/kg

Какви са изискванията, за започване на шофьорски курс за Категория А?

Възраст

Изисква се възраст от 24 години, обучението ти може да започне, когато си на 23г. и 9 месеца).

Образование

Изисква се минимум основно образование.

Физическа годност

Необходимо е да отговаряш на изискванията за физическа годност, които са регламентирани в Наредбата по чл. 152а, ЗДвП;

Ако притежаваш СУМПС за Категория А2

Притежанието на СУМПС за Категория А2 и стаж поне 2 години, ти дава право да започнеш обучение за Категория А на възраст от 20 години.

Триколесни МПС с мощност по-голяма от 15kW

За да управляваш триколесни МПС с мощност, по-висока от 15kW трябва да си навършил поне 21 години, като шофьорския курс можеш да започнеш на 20г. и 9 месеца.

Необходими документи за започване на шофьорски курс Категория А:

Z

Лична карта

Z

Паспортна снимка (два броя)

Z

Копие и оригинал от свидетелство за завършено образование(използва се най-високата степен)

Какво е обучението за Категория A?

Обучението зависи от това дали вече притежаваш шофьорска книжка за категория B, C, CE или D или Категория А ще ти е първото СУМПС.

Z

Притежавам СУМПС в една от изброените категории

Ако притежаваш шофьорска книжка за някоя от изброените категории (B, C, CE, и D), обучението ще 20 часа практическо обучение – кормуване в градски условия и полигон, като теоретично обучение не се провежда.
Z

НЕ притежавам никакво СУМПС

Ако нямаш никакво СУМПС, обучението ти за Категория А, ще бъде 40 часа теория, разделена на 36 часа “Безопасност на движението” и 4 часа “Общо устройство на мотоциклета” и 20 часа кормуване.

Притежавам СУМПС Категория А1

Ако притежаваш СУМПС за Категория А1, обучението ти за Категория А ще бъде с намален хорариум – 14 учебни часа.

Притежавам СУМПС Категория А2 по - малко от 2 години.

Притежанието на СУМПС за Категория А2 също намалява хорариума на шофьорския ти курс в Категория А. Отново на 14 учебни часа.

Притежавам СУМПС за Категория А1 повече от 2 години

Притежанието на СУМПС за Категория А1 за период повече от 2 години, обучението ти за Категория А ще изисква само 7 учебни часа.

Какви са изпитите за придобиване на шофьорска книжка Категория A?

Z

Теоритичен изпит

Теоретичният изпит е писмен. Представлява изпитна листовка. Няма нужда да държиш теоритичен изпит, ако вече притежаваш шофьорска книжка за Категориите B, C, C+E или D.
Z

Практически изпит

Практическият изпит представлява управление на моторно превозно средство от Категорията A в градски условия.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!