Ттм

Категория ТТМ

Категория ТТМ ти дава право да управляваш трамвайни мотриси.

Каквo мога да управлявам с Категория ТТМ?

Притежанието на СУМПС от Категория ТТМ ти дава правото да управляваш трамвайни мотриси.

Какви са изискванията, за започване на шофьорски курс за Категория ТТМ?

Възраст

За да започнеш шофьорски курс в Категория ТТМ, трябва да имаш навършени 21г.

СУМПС

За да започнеш обучението си в Категория ТТМ, е препоръчително да имаш шофьорска книжка за друга категория.

Образование

Необходимо е да имаш поне основно образование.

Необходими документи за започване на шофьорски курс Категория ТТМ:

Z

Лична карта

Z

Медицинско свидетелство, удостоверяващо физическото ти здраве

Z

Шофьорска книжка и талон към нея

Z

Копие и оригинал от свидетелство за завършено образование(използва се най-високата степен)

Z

Паспортна снимка (два броя)

Z

Свидетелство за преминат психо тест (психологическа годност на кандидата)

Какво е обучението за Категория ТТМ?

Z

Теория

Z

Практика

Какви са изпитите за придобиване на шофьорска книжка Категория ТТМ?

Ако кандидатстватш за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория Ттм и притежаваш СУМПС от категория В, ще положиш само практически изпит.

Z

Теоритичен изпит

Теоретичният изпит е писмен , като се  състои от изпитна листовка. Провеждат се вътрешен и външен(официален) изпит. Теста съдържа въпроси, свързани с “Безопасност на движението по пътищата” и “Общо устройство на МПС”.

Z

Практически изпит

По време на практическата част на изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “Ттм” трябва да бъдат проверени уменията за техническа проверка на превозното средство във връзка с безопасността на движението и подготовката на водача преди потегляне:

 • Нагласяване на седалката за правилно седящо положение
 • Нагласяване на огледалата за виждане назад;
 • Проверка дали всички врати са затворени;
 • Проверка състоянието на уредбата за управление, спирачната уредба, светлините, пътепоказателите, звуковият сигнал;
 • По време на практическата част на изпита се проверява поведението на кандидата:
 • При потегляне и напускане на депото;
 • При движение по прав път с разминаване;
 • При движение в завой;
 • На кръстовище – приближаване и преминаване през него /при пресичане и вливане/;
 • При промяна посоката на движение – завиване наляво или надясно;
 • При преминаване през кръстовище с кръгово движение, железопътен прелез, пешеходна пътека, покрай спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници – ако има такива;
 • При изкачване или спускане по наклон;
 • При преминаване през криви, изолатори, други мрежи, стрелки с ръчно и автоматично задвижване;
 • Преминаване през стрелки с ръчно и автоматично задвижване и изолатори.
 • За вземане на необходимите предпазни мерки при слизане от превозн

Изпта за категория ТТМ е с продължителност около 25 минути.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!