Категория A1

Категория А1

Категория А1 ти дава правото да управляваш скутери и малки мотоциклети. 

Какви мотоциклети мога да управлявам с Категория А1?

Притежанието на СУМПС от Категория А1 ти дава правото да управляваш мотоциклети с:

Z

Работен обем до 125 куб. см.

Z

Максимална мощност до 11 kW

Z

Отношение между мощността и теглото до 0,1 kW/kg

Какви са изискванията, за започване на шофьорски курс за Категория А1?

Възраст

Изисква се възраст от  16 години, обучението ти може да започне, когато си на 15г. и 9 месеца).

Образование

Изисква се минимум основно образование.

Физическа годност

Необходимо е да отговаряш на изискванията за физическа годност, които са регламентирани в Наредбата по чл. 152а, ЗДвП;

Необходими документи за започване на шофьорски курс Категория А1:

Z

Лична карта

Z

Паспортна снимка (два броя)

Z

Копие и оригинал от свидетелство за завършено образование(използва се най-високата степен)

Какво е обучението за Категория A1?

Обучението зависи от това дали вече притежаваш шофьорска книжка за категория B, C, CE или D, или Категория А1 ще ти е първото СУМПС.

Z

Притежавам СУМПС в една от изброените категории

Ако притежаваш шофьорска книжка за някоя от изброените категории (B, C, CE, и D), обучението ще 20 часа практическо обучение – кормуване в градски условия и полигон, като теоретично обучение не се провежда.
Z

НЕ притежавам никакво СУМПС

Ако нямаш никакво СУМПС, обучението ти за Категория А1, ще бъде 40 часа теория, разделена на 36 часа “Безопасност на движението” и 4 часа “Общо устройство на мотоциклета” и 20 часа кормуване.

Какви са изпитите за придобиване на шофьорска книжка Категория A1?

Z

Теоритичен изпит

Теоретичният изпит е писмен. Представлява изпитна листовка. Няма нужда да държиш теоритичен изпит, ако вече притежаваш шофьорска книжка за Категориите B, C, C+E или D.
Z

Практически изпит

Практическият изпит представлява управление на моторно превозно средство от Категорията A1 в градски условия.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!