Подготовка за изпита

Начало » Подготовка за изпита

0. Устройство на автомобила

Прочети

1. Основни понятия

Прочети

2. Пътища и улици

Прочети

3. Другите участници в движението

Прочети

4. Регулиране на движението

Прочети

5. Нерелсови превозни средства

Прочети

6. Дистанция, скорост и намаляване на скоростта

Прочети

7. Маневри

Прочети

8. Преминаване през кръстовища, пътни възли, тунел, жп прелез, стеснен участък

Прочети

9. Движение по автомагистрала и скоростен път

Прочети

10. Спирки на превозните средства за обществен превоз

Прочети

11. Специални правила за някои участници в движението

Прочети

12. Паркиране, престой, спиране поради повреда

Прочети

13. Пътуване в неблагоприятни условия

Прочети

14. Подготовка за пътуване

Прочети

15. Психо-моторни функции, бдителност

Прочети

16. Задължения на водача

Прочети

17. Принудителни административни мерки

Прочети

18. Задължения на водачите при ПТП

Прочети

За написването на статиите в Подготовка за изпита е използвана информацията, съществуваща в Zebrabook.bg