Група А – предупредителни

Начало » Пътни знаци » Група А - предупредителни
Пътен знак А1 – Опасен завой надясно

Пътен знак А1 – Опасен завой надясно

Пътен знак А1 – Опасен завой надясно се използва за сигнализация, в случаите когато: не е осигурено разстоянието за видимост; е необходимо скоростта...

Пътен знак А2 – Опасен завой наляво

Пътен знак А2 – Опасен завой наляво

Пътен знак А2 – Опасен завой наляво се използва за сигнализация, в случаите когато: не е осигурено разстоянието за видимост; е необходимо скоростта...

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!