Група Е – даващи допълнителна информация

Начало » Пътни знаци » Група Е - даващи допълнителна информация
Пътен знак Е1 – Медицински пункт

Пътен знак Е1 – Медицински пункт

Пътен знак Е1 – Медицински пункт. Използва се за сигнализиране на лечебно заведение, в което може да се получи първична медицинска помощ....

Пътен знак Е3 – Полиция

Пътен знак Е3 – Полиция

Пътен знак Е3 – Полиция се използва се за да се сигнализира обект на полицейска служба. Надписът в знака се повтаря, изписан на френски език....

Пътен знак Е4 – Телефон

Пътен знак Е4 – Телефон

Пътен знак Е4 – Телефон се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват услугите,...

Пътен знак Е5 – Автосервиз

Пътен знак Е5 – Автосервиз

Пътен знак Е5 – Автосервиз се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват услугите,...

Пътен знак Е6 – Автомивка

Пътен знак Е6 – Автомивка

Пътен знак Е6 – Автомивка се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват услугите,...

Пътен знак Е7.1 – Бензиностанция

Пътен знак Е7.1 – Бензиностанция

Пътен знак Е7.1 – Бензиностанция се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват...

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!