Tтб

Категория ТТБ

Категория ТТБ ти дава право да тролейбуси.

Каквo мога да управлявам с Категория ТТБ?

Притежанието на СУМПС от Категория ТТБ ти дава правото да управляваш товарни тролейбуси.

Какви са изискванията, за започване на шофьорски курс за Категория ТТБ?

Възраст

Навършени 18 години.

Образование

Необходимо е да имаш поне основно образование.

Необходими документи за започване на шофьорски курс Категория ТТБ

Z

Лична карта

Z

Шофьорска книжка (ако притежаваш такава)

Z

Паспортна снимка (един брой)

Z

Копие и оригинал от свидетелство за завършено образование(използва се най-високата степен)

Z

Свидетелство за преминат психо тест (психологическа годност на кандидата)

Какво е обучението за Категория ТТБ?

Z

Теория - 16 часа

В случай, че не притежаваш свидетелство за управление на МПС, теоретичното обучение е 40 учебни часа.

Z

Практика

Практическите учебни часове са различни, в зависимост от притежанието на СУМПС: 

  1. 50 учебни часа, ако не притежаваш никакво СУМПС;
  2. 30 учебни часа, ако притежаваш СУМПС Категория В;
  3. 20 учебни часа,, ако притежаваш СУМПС Категория C;
  4. 10 учебни часа, , ако притежаваш СУМПС Категория D;

Какви са изпитите за придобиване на шофьорска книжка Категория ТТБ?

Z

Теоритичен изпит

Теоретичният изпит е писмен , като се  състои от изпитна листовка. Провеждат се вътрешен и външен(официален) изпит. 

Z

Практически изпит

Практическият изпит се състои от управление на моторно превозно средство от Категорията ТТБ при градски условия за не по – малко от 25 минути. Изпита може а продължи и по-дълго.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!