Категория C

Категория C

Категория C ти дава право да управляваш камиони, тежкотоварни автомобили и тирове.

Каквo мога да управлявам с Категория C?

Притежанието на СУМПС от Категория C ти дава правото да управляваш товарни автомобили, с максимална маса над 3,5 тона, с ремарке с максимална маса 750 кг. Ако имаш шофьорска книжка Категория C, можеш да управляваш и МПС от категория ТКТ (Трактор).

Какви са изискванията, за започване на шофьорски курс за Категория C?

Възраст

За да започнеш шофьорски курс в Категория C, трябва да имаш навършени 21г.

СУМПС

За да започнеш обучението си в Категория C, трябва да притежаваш СУМПС в Категория B.

Образование

Необходимо е да имаш поне основно образование.

Необходими документи за започване на шофьорски курс Категория C:

Z

Лична карта

Z

Шофьорска книжка Категория B и талон към нея

Z

Паспортна снимка (два броя)

Z

Копие и оригинал от свидетелство за завършено образование(използва се най-високата степен)

Z

Свидетелство за преминат психо тест (психологическа годност на кандидата)

Какво е обучението за Категория C?

Z

Теория - 14 часа

Z

Практика – 20 часа

Какви са изпитите за придобиване на шофьорска книжка Категория C?

Z

Теоритичен изпит

Теоретичният изпит е писмен , като се  състои от изпитна листовка. Провеждат се вътрешен и външен(официален) изпит. В листовката има 30 въпроса подбрани на случаен принцип.

За оценка „ДА“, трябва да имаш не повече от 9 наказателни точки (или най-малко 57 точки, от възможно 66).

Z

Практически изпит

Практическият изпит се състои от управление на моторно превозно средство от категорията C при градски условия за не по – малко от 25 минути. Изпита може а продължи и по-дълго.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!