Група Т – табели

Начало » Пътни знаци » Група Т - табели
Табела Т1

Табела Т1

Табела Т1 – Разстояние до, служи за указване на разстоянието от пътния знак, под който е поставена, до мястото, от което започват да действат...

Табела Т2

Табела Т2

Табела Т2  – Дължина на се ползва за да укаже дължината на зоната на действие на въведената забрана, задължение или специално предписание....

Табела Т3

Табела Т3

Табела Т3 – Начало на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28 се поставя на мястото, в което се въвежда забраната. В случай, че въведена с пътен...

Табела Т4

Табела Т4

Табела Т4 – Продължаване на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28 се поставя в средата на зоната на действие на забраната. В случай, че...

Табела Т5

Табела Т5

Табела Т5 – Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28 се поставя на мястото, в което престава да действа въведена забрана. В случай, че...

Табела Т6

Табела Т6

Табела Т6 – Пътно превозно средство, за което се отнася действието на пътния знак се поставя се под пътни знаци от групи А, В и Г. Тези табели...

Табела Т7

Табела Т7

Табела Т7 – Пътно превозно средство, за което не се отнася действието на пътния знак се поставя се под пътни знаци от групи А, В и Г. Тези табели...

Табела Т8

Табела Т8

Табела Т8 – Разстояние до пътен знак Б2 се поставя под пътен знак Б1.  

Табела Т9

Табела Т9

Табела Т9 – Стрелка се използва само на пътища с две и повече пътни ленти за движение в една посока. Тази табела се поставя под пътния знак, който...

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!