Категория D1

Категория D1

Категория D1 ти дава право да управляваш aвтобуси и микробуси от 8 до 16 места.

Каквo мога да управлявам с Категория D1?

Притежанието на СУМПС от Категория D1 ти дава правото да управляваш автомобили, , предназначени за превоз на пътници с над 8 седящи места (без мястото на шофьора). Максималният брой места за сядане с Категория D1 е 16. Към МПС-то, може да се добави и ремарке с максимална маса 750 кг.

Какви са изискванията, за започване на шофьорски курс за Категория D1?

Възраст

За да започнеш шофьорски курс в Категория C, трябва да имаш навършени 21г.

СУМПС

За да започнеш обучението си в Категория D1, трябва да притежаваш СУМПС в Категория C от поне една година.

Образование

Необходимо е да имаш поне основно образование.

Необходими документи за започване на шофьорски курс Категория D1:

Z

Лична карта

Z

Шофьорска книжка Категория C и талон към нея

Z

Паспортна снимка (два броя)

Z

Копие и оригинал от свидетелство за завършено образование(използва се най-високата степен)

Z

Свидетелство за преминат психо тест (психологическа годност на кандидата)

Какво е обучението за Категория D1?

Z

Теория

Z

Практика

Какви са изпитите за придобиване на шофьорска книжка Категория D1?

Z

Теоритичен изпит

Теоретичният изпит е писмен , като се  състои от изпитна листовка. Провеждат се вътрешен и външен(официален) изпит.

Z

Практически изпит

Практическият изпит се състои от управление на моторно превозно средство от категорията D1 при градски условия за не по – малко от 25 минути. Изпита може а продължи и по-дълго.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!