Условия за ползване

Условия за ползване на „Карай, бе!“

Начало » Условия за ползване

Общи условия за ползване

Съдържанието на страниците е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Информацията, материалите и текстовете се предоставят от „Карай, бе!“ като услуга и потребителите могат да ги използват единствено за лично осведомяване.

 

Правила и условия за ползване

Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене сайта като източник и неговият уеб адрес, а ако публикацията е в Интернет, той да бъде придружен с хипер-връзка към него. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън тази хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „Карай, бе!“ за съответния вид използване.

 

Ограничение на отговорността

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните са базирани на външни източници, ние вярваме в тяхната точност, но не можем да гарантираме това пред трети страни. Ето защо представената информацията не следва да се разглежда като представена от позицията на „последна инстанция“.

„Карай, бе!“ и отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други произшествия на лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта.

Материалите и услугите се предоставят на потребителите на „Карай, бе!“ без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. „Карай, бе!“ и отделни нейни служители не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако „Карай, бе!“е била предупредена за възможността от възникването им. „Карай, бе!“ не гарантира пълната актуалност на данните поместени в сайта, както и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите. „Карай, бе!“ си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!