На път в Европа

Научи какви са правилата за движение по пътищата на държавите от Европа. 

Начало » На път в Европа
България

България

Ограничения на скоростта За мотоциклети и превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 80 км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Обединено Кралство

Обединено Кралство

Ограничения на скоростта   Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 48км/ч Извънградски пътища - 96км/ч...

read more
Норвегия

Норвегия

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 80км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Лихтенщайн

Лихтенщайн

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 80км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Люксембург

Люксембург

Ограничения на скоростта   Мотоциклети Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 90км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Литва

Литва

Ограничения на скоростта Мотоциклети Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - между 70км/ч и 90км/ч; Пътища с...

read more
Латвия

Латвия

Ограничения на скоростта   Превозни средства над 7,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 80км/ч   Предпазни колани...

read more
Кипър

Кипър

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Пешеходни зони - 30км/ч Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 80км/ч...

read more
Италия

Италия

Ограничения на скоростта Мотоциклети Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 90км/ч Магистрали/скоростни пътища...

read more
Испания

Испания

Ограничения на скоростта Мотоциклети превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 90км/ч Магистрали/скоростни пътища...

read more
Ирландия

Ирландия

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - между 80км/ч и 100км/ч...

read more
Естония

Естония

Ограничения на скоростта Мотоциклети; превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 90км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Дания

Дания

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 80км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Гърция

Гърция

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 90км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Германия

Германия

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 100км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Нидерландия

Нидерландия

Ограничения на скоростта   Мотоциклети Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 80км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Малта

Малта

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 80км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Чехия

Чехия

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч. Извънградски пътища - 90км/ч Скоростни пътища -...

read more
Хърватия

Хърватия

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 90км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Франция

Франция

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 80км/ч; Ако видимостта е под 50...

read more
Финландия

Финландия

Ограничения на скоростта Мотоциклети ;Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 80км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Унгария

Унгария

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч; 40 км/ч за моторни триколесни превозни средства...

read more
Словения

Словения

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч; 30 км/ч – в зоните с ограничения на скоростта; 10 км/ч...

read more
Словакия

Словакия

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 90км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Румъния

Румъния

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 90км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Португалия

Португалия

Ограничения на скоростта   Мотоциклети;Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 90км/ч Магистрали/скоростни...

read more
Полша

Полша

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища; 50 км/ч (5:00 ч. – 23:00 ч.); 60 км/ч (23:00 ч. – 5:00 ч.); 20...

read more
Белгия

Белгия

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч; 20 км/ч в жилищни райони; 30 км/ч в близост до училища...

read more
Австрия

Австрия

Ограничения на скоростта Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона Градски пътища - 50км/ч Извънградски пътища - 100км/ч Магистрали/скоростни...

read more

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_bg.htm

 

Съгласно член 8 (1) от Директивата за безопасността по пътищата Директива (ЕС) 2015/413/ЕС информацията на този сайт се предоставя от органите в съответната страна. В случай на противоречие между предоставените данни и действащите в дадената страна правила последните имат предимство. Данните имат чисто информационна цел и „Карай, бе!“ не поема никаква отговорност за тяхното съдържание или точност.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!