Категория D

Категория D

Категория D ти дава право да управляваш автобуси и микробуси.

Каквo мога да управлявам с Категория D?

Притежанието на СУМПС от Категория D ти дава правото да управляваш автомобили, предназначени за превоз на пътници с над 8 седящи места (като не се брои мястото на шофьора). Ограничения за местата за пътници няма. Имаш право да прикачиш ремарке с максимална маса до 750 кг. С притежанието на СУМПС за тази категория, можеш да управляваш и съчленени автобуси, като прикачването на ремарке към тях е ЗАБРАНЕНО.

Какви са изискванията, за започване на шофьорски курс за Категория D?

Възраст

За да започнеш шофьорски курс в Категория D, трябва да имаш навършени 24г.

СУМПС

За да започнеш обучението си в Категория D, трябва да притежаваш и книжка за Категория C ОТ ПОНЕ ДВЕ ГОДИНИ.

Образование

Необходимо е да имаш поне основно образование.

Необходими документи за започване на шофьорски курс Категория D:

Z

Лична карта

Z

Шофьорска книжка Категория C и талон към нея

Z

Паспортна снимка (два броя)

Z

Копие и оригинал от свидетелство за завършено образование(използва се най-високата степен)

Z

Свидетелство за преминат психо тест (психологическа годност на кандидата)

Какво е обучението за Категория D?

Z

Теория - 6 часа

Z

Практика – 16 часа

Какви са изпитите за придобиване на шофьорска книжка Категория D?

Z

Теоритичен изпит

Теоретичният изпит е писмен , като се  състои от изпитна листовка. Провеждат се вътрешен и външен(официален) изпит. В листовката има 15 въпроса подбрани на случаен принцип.

За оценка „ДА“, трябва да имаш не повече от 4 наказателни точки (или най-малко 28 точки, от възможно 32).

Z

Практически изпит

Практическият изпит се състои от управление на моторно превозно средство от категорията D при градски условия за не по – малко от 25 минути. Изпита може а продължи и по-дълго.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!