Категория B

Категория B / B1

Категория B ти дава право да управляваш стандартни автомобили с маса до 3500кг.

Какви автомобили мога да управлявам с Категория B? B1?

Притежанието на СУМПС от Категория B / B1 ти дава правото да управляваш автомобили, респективно:

Z

Категория B

МПС с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 кг.

Z

Категория B1

МПС с двигател над 50 см, скорост над 45 км/час и маса до 550 кг.

Какви са изискванията, за започване на шофьорски курс за Категория B?

Категория B

Трябва да имаш навършени 17 години и 9 месеца.

Категория B1

Трябва да имаш навършени 16 години и 9 месеца.

Необходими документи за започване на шофьорски курс Категория B:

Обучението зависи от това дали вече притежаваш шофьорска книжка за категория B, C, CE или D или Категория А ще ти е първото СУМПС.

Z

Лична карта

Z

Паспортна снимка (два броя)

Z

Копие и оригинал от свидетелство за завършено образование(използва се най-високата степен)

Какво е обучението за Категория B?

Z

Теория – 40 часа

Теоритичната част на обучението е разделена на:

  • Техническо устройство на автомобила
  • Правилата на движение по пътищата
  • Безопастност при движение по пътищата
Z

Практика – 31 часа:

Целите на практическото обучение да се изградят:

  • Правилни навици за управление на МПС
  • Възприемчивост и спазване на правилата за движение по пътищата
  • Умения за потегляне, спиране и паркиране

 

Какви са изпитите за придобиване на шофьорска книжка Категория B?

Z

Теоритичен изпит

Теоретичният изпит е писмен , като се  състои от изпитна листовка. В листовката има 45 въпроса подбрани на случаен принцип. 

За оценка „ДА“, трябва да имаш не повече от 10 наказателни точки (различните грешки отнемат различен брой точки).

Z

Практически изпит

Практическият изпит се състои от управление на моторно превозно средство от категорията B / B1 при градски условия за не по – малко от 25 минути. Изпита може а продължи и по-дълго.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!