Категория A2

Категория А2

Категория А2 ти дава правото да управляваш малки мотоциклети. 

Какви мотоциклети мога да управлявам с Категория А2?

Притежанието на СУМПС от Категория А2 ти дава правото да управляваш мотоциклети с:

Z

Максимална мощност до 35 kW

Z

Отношение между мощността и теглото до 0,2 kW/kg

Какви са изискванията, за започване на шофьорски курс за Категория А2?

Възраст

Изисква се възраст от  18 години, обучението ти може да започне, когато си на 17г. и 9 месеца).

Образование

Изисква се минимум основно образование.

Физическа годност

Необходимо е да отговаряш на изискванията за физическа годност, които са регламентирани в Наредбата по чл. 152а, ЗДвП;

Необходими документи за започване на шофьорски курс Категория А2:

Z

Лична карта

Z

Паспортна снимка (два броя)

Z

Копие и оригинал от свидетелство за завършено образование(използва се най-високата степен)

Какво е обучението за Категория A2?

Обучението зависи от това дали вече притежаваш шофьорска книжка за категория B, C, CE или D, или Категория А2 ще ти е първото СУМПС.

Z

Притежавам СУМПС в една от изброените категории

Ако притежаваш шофьорска книжка за някоя от изброените категории (B, C, CE, и D), обучението ще 20 часа практическо обучение – кормуване в градски условия и полигон, като теоретично обучение не се провежда.
Z

НЕ притежавам никакво СУМПС

Ако нямаш никакво СУМПС, обучението ти за Категория А, ще бъде 40 часа теория, разделена на 36 часа “Безопасност на движението” и 4 часа “Общо устройство на мотоциклета” и 20 часа кормуване.

Притежавам СУМПС Категория А1

Ако притежаваш СУМПС за Категория А1 от по – малко от 2 години, ще трябва да преминеш обучение по „Управление на МПС”, което ще продължи 14 часа. 

Притежавам СУМПС за Категория А1 повече от 2 години

Притежанието на СУМПС за Категория А1 за период повече от 2 години, обучението ти по „Управление на МПС” ще бъде с продължителност 7 часа. 

Какви са изпитите за придобиване на шофьорска книжка Категория A2?

Z

Теоритичен изпит

Теоретичният изпит е писмен. Представлява изпитна листовка. Няма нужда да държиш теоритичен изпит, ако вече притежаваш шофьорска книжка за Категориите B, C, C+E или D.
Z

Практически изпит

Практическият изпит представлява управление на моторно превозно средство от Категорията A2 в градски условия.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!