Група Д – със специални предписания

Начало » Пътни знаци » Група Д - със специални предписания
Пътен знак Д5 – Автомагистрала

Пътен знак Д5 – Автомагистрала

Пътен знак Д5 – Автомагистрала се използва, за да сигнализира път, за който се прилагат правилата за движение по автомагистрала съгласно раздел XIII...

Пътен знак Д7 – Автомобилен път

Пътен знак Д7 – Автомобилен път

Пътен знак Д7 – Автомобилен път се използва, за да се сигнализират пътища, за които се прилагат правилата за движение съгласно раздел XIII от глава...

Пътен знак Д9 – Тунел

Пътен знак Д9 – Тунел

Пътен знак Д9 – Тунел се използва, за да сигнализира тунел с дължина, по-голяма от 70м, в който от водачите на пътни превозни средства се изисква да...

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!