Пътен знак А2 – Опасен завой наляво

Група А - предупредителни

Начало » Пътни знаци » Пътен знак А2 – Опасен завой наляво

Пътен знак А2 – Опасен завой наляво се използва за сигнализация, в случаите когато:

  • не е осигурено разстоянието за видимост;
  • е необходимо скоростта на движение да се намали с повече от 20 km/h спрямо скоростта от предходния пътен участък
  • предстои участък равен или по-малък от 200м., с централен ъгъл от 30 или повече градуса.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!