Пътен знак Б1 – Пропусни движещите се по пътя с предимство.

Група Б - за предимство

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Б1 – Пропусни движещите се по пътя с предимство.

Пътен знак Б1 – Пропусни движещите се по пътя с предимство има формата на равностранен триъгълник. Едната му страна е разположена хоризонтално, а срещуположният ѝ връх – вертикално под нея. Тоест триъгълник, насочен надолу.

Когато движението в кръстовище се регулира със светлинни сигнали, Знак Б1 се поставя над тях или отстрани на същите носещи конструкции. С този знак се регулира движението в случаите, когато светофарната уредба е изключена или работи в режим на жълта мигаща светлина.

Извън границите на населени места и селищни образувания, се поставя допълнителна табела Т8, която указва разстоянието между двата пътни знака.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!