Пътен знак Г5 – Движение само направо или наляво след знака.

Група Г - със задължителни предписания

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Г5 – Движение само направо или наляво след знака.

Пътен знак Г5 – Движение само направо или наляво след знака се поставя пред кръстовища или на места, след които движението трябва да продължи в дадената посока.

Пътен знак Г5 не може да бъде заместен с комбинация от пътните знаци Г1 Движение само напред след знака и Г3 Движение само наляво след знака.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!