14. Счупвания

Начало » БЧК » 14. Счупвания

Счупване наричаме нарушенията на целостта на костите, причинено от прекомерно, дикретно или индиректно, силово въздействие. Възможно е да се образува и нараняване на нерви, кръвоносни съдове и вътрешни органи. Счупванията делим на два вида:

 • Счупване без нарушение на целостта на кожата (закрито)
 • Счупване с нарушаване целостта на кожата (отркито)

Как да окажем първа долекарска помощ, когато е на лице счупване

 • Не позволявайте на пострадалия да се движи
 • Недейте да правите опит да наместите ставата
 • Приложете студен компрес
 • Внимателно обездвижете крайника в намереното положение. Ако очаквате скоро да пристигне спешна медицинска помощ, не обездвижвайте наранения крайник!
 • При обездвижването е необходимо да се обхванат две съседни стави, а при счупване на бедро – три.
 • Обадете се на Спешна помощ

Как да разпознаем счупване

 • Болка и подуване
 • Принудителна поза за облекчаване на болката
 • Движението е затруднено или невъзможно
 • Крайника е деформиран

Съществуващи опасности при счупване

 • Шок вследствие от загубената кръв
 • Риск от инфекция на раната на мястото на счупването

 

Неправилно оказаната първа помощ може да превърне закритото счупване в открито.

Оказване на първа долекарска помощ при счупването

 1. Счупвания в областта на рамото и ръката: – не движете засегнатата ръка; – в случай на открито счупване, незабавно приложете стерилна превръзка – разхлабете стегнатите дрехи – обездвижете счупената ръка с помощта на две триъгълни кърпи – фиксирайте триъгълна кърпа, сгъната на широка лента; – обадете се на Спешна медицинска помощ
 2. Счупване на крак: – не движете излишно крака; – разхлабете стегнатите дрехи, развържете обувките, но не ги събувайте; – в случай на отркито счупване, своевременно приложете стерилна превръзка; – обездвижете крака (например като закрепите счупения крак към здравия такъв, поставяйки мека вложка между тях) – борете се със шока – обадете се на Спешна помощ

Тъй като пострадалите най-вероятно няма да бъдат транспортирани от оказващия първа долекарска помощ, а от линейка, оборудвана с подходящи шини и с обучен медицински персонал, обездвижването по възможност трябва да се извърши от персонала на линейката, а не от оказващия първа помощ. Като крайна мярка, обездвижването може да се извърши с подръчни материали като чадър, бастун, летва, ска и т.н. Хубаво е те да бъдат обвити в мека материя, за да не травмират  допълнително пострадалия. < 13. Контузии. Ставни наранявания 15. Черепно-мозъчни наранявания >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!