Обучение за превоз на опасни товари (ADR)

Списък на школите, с разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товари

Начало » Обучение за превоз на опасни товари (ADR)

София

Разрешение № 15/07.03.2005 г. – “МИКО ТЕХНИКА” ЕООД
адрес: гр. София, кв. „Хаджи Димитър“, бл. 190, вх. А, ап. 2; тел. 0887515066
/водачи за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/


Разрешение № 31/26.04.2007 г. – „АУТОМОТОР“ ЕООД
адрес: гр. София, ул. „Самоковско шосе“ № 1; тел. 02/9737168
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/


РАЗРЕШЕНИЕ № 43/30.01.2014/ „ДИМИТРОВА 2010“ ЕООД
АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. “ЦАР ИВАН АСЕН ІІ” № 12, ВХ. Б, АП 5; ТЕЛ. 0889786603
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


РАЗРЕШЕНИЕ № 47/15.05.2009 Г. – “РОСЕН – 85” ООД
АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. “ВЪСТАНИЕ” № 8; ТЕЛ. 02/8409129
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


РАЗРЕШЕНИЕ № 49/08.07.2009 Г. – “АЕБТРИ – УЧЕБЕН ЦЕНТЪР” ЕООД
АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” № 56, БЛ. 15; ТЕЛ. 02/9581036
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


РАЗРЕШЕНИЕ № 56/29.10.2009 Г. – “НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА – НОДИС” ООД
АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. “ХРИСТО БОТЕВ” № 37; ТЕЛ. 02/4830712
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


РАЗРЕШЕНИЕ № 58/29.01.2010 Г. – “ВАСИЛЕВИ – 2005” ЕООД
АДРЕС: ГР. БОЖУРИЩЕ, ОБЛ. СОФИЯ, УЛ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 29; ТЕЛ. 0888797346
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


РАЗРЕШЕНИЕ № 64/26.04.2010 Г. – “СТЕЛТ 2002” ЕООД
АДРЕС: ГР. КОСТИНБРОД, ОБЛ. СОФИЯ, Ж. К. “ЗОРА”, БЛ. 3, ВХ. А, АП. 17; ТЕЛ. 02/9314177
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


Разрешение № 67 – ЕТ “ АУТО ПЕРФЕКТ – НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА“
гр. София
адрес ж. к. „Красна поляна – 3“, бл. 31б, ет. 6, ап. 107
тел. 0898552635
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/


Разрешение № 85 -„АВТОШКОЛА БЕСТ ДРАЙВ“ ООД
гр. София
адрес: ж.к. „Обеля“, ул. „Академик Димитрий Лихачов“ № 36
тел: 0882968989
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/


Разрешение № 111 – „ЛАВОР“ ЕООД
гр. София
адрес:   ж.к. „Младост“ 4, бл. 406, вх. 3
тел.  0898641426
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 101 – ЕТ „МАРИН МАРИНОВ“
с.Трудовец, обл. София
адрес: ул. „Панчовска“ № 3
тел. 0888834762
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 113 – „ЙОНИТРЕЙД“ ЕООД
община София
с. Видраре
адрес:   ул. „Г. Димитров“ № 21
тел: 0888626409
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 126 – „АДР КОНСУЛТ“ ЕООД
гр. София
адрес:  ж.к. „Люлин“ 4, бл. 025, вх.Б, ап. 30
тел: 0882498877
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 127 – „НСБП СЕРВИЗ“ ЕООД
гр. София
адрес:  бул. „Ботевградско шосе“ 247
/водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/


Разрешение № 134 – „ТРАНСАРЕНА“ ЕООД
гр. София
адрес:  бул. „Цар Борис III“ N 116, ет. 1, офис 3
тел: 02/444 14 40
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 167 – „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР – НСБС” ЕООД
Гр. София
Адрес: бул. „Шипченски проход” № 43, вх. Б, ет. 1
Тел.: 02 971 48 22
/консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/


Разрешение № 170 – „БОНИНИ КАР” ООД
Гр. София
Адрес: ул. „Цар Симеон” № 173, ет. 3
Тел.: 0888 308 266
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 171 – „АУТОМОТОР” ЕООД
Гр. София
Адрес: кв. Горубляне, ул. „Самоковско шосе” № 1
Тел.: 0887 801 150
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 191 – „ИЛИЕВАУТО М” ЕООД
гр. София
Адрес: ж. к. “Дружба”, бл. 171 , вх. Ж, ет. 2, ап. 153
Тел.: 0888 380 285
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /


Разрешение № 193 – „БЕСТ КОНСУЛТ 2012” ООД
гр. София
Адрес: ж. к. „Акад. Борис Стефанов“ № 1, офис 6
Тел.: 0876 356 464
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /


Разрешение № 203 – „ТРАНСАРЕНА” ЕООД
гр. София
Адрес: бул. „Цар Борис III“ № 116, ет. 1, офис 3
Тел.: 02 444 14 40
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 186 – „АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ” ЕООД
гр. София
Адрес: ж. к. „Левски Г”, бл. 2А
Тел.: 0892 478 790
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 174 – „ЮРОДРАЙВ” ООД
с. Петърч
Адрес: ж. к. „Индустриална зона”, ж.п. гара Петърч
Тел.: 0887 361 300
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Пловдив

Разрешение № 5/23.08.2004 г. – АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА
адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 82; тел. 032/63 11 51
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 99 – „ЕЛИТ-АУТО“ ООД
гр. Пловдив
адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 60, ет. 1
тел. 032/591210
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 119 – „АВТОСТАРТ В“ ЕООД
гр. Пловдив
адрес:  ул. „Илия Блъсков“ № 8
тел: 0889499435
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 125 – „ПРИМА АВТО“ ЕООД
гр. Пловдив
адрес:  ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 115
тел: 0888 227 247
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 136 – „БГ СЪРВИС 2011“ ООД
гр. Пловдив
адрес:  ул. „Рогошко шосе“ 36
тел: 032/515171
/консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/


Разрешение № 137 – „ТРАНСИНГ“ АД
гр. Пловдив
адрес:  бул. „Христо Ботев“ № 82
тел: 032/ 63 11 51
/водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/


Разрешение № 139 – „БГ СЪРВИС 2011“ ООД
гр. Пловдив
адрес:  ул. „Рогошко шосе“ № 36, р-н „Северен“
тел: 032/515171
/водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/


Разрешение № 145/ 12.05.2015/ – „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ“ ООД
гр. Пловдив
р-н „Тракия“, ул. „Нестор Абаджиев“ № 28А
тел. 0894423787
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 149/ 20.07.2015/ – „НУШЕВА И ПАМ АУТО“ ООД
гр. Пловдив
р-н „Западен“, ул. „Пещерско шосе“ № 149, ет. 3, ап. 7
тел. 0885 845 478
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 163 – „ТРАНСИНГ“ АД
гр. Пловдив
адрес: бул. „Христо Ботев” № 82
тел.:  032/631 151
/ консултанти по безопасността/


Разрешение № 187 – „АВТОСТАРТ – В” ЕООД
гр. Пловдив
Адрес: ул. „Илия Блъсков” № 8
Тел.: 0889 499 435
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 192 – „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ” ЕООД
гр. Пловдив
Адрес: ул. “Атанас Каменаров” № 5
Тел.: 0893 750 721
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /


Разрешение № 195 – „ПРОФЕСИОНАЛНО АВТООБУЧЕНИЕ” ЕООД
гр. Пловдив
Адрес: ул. „Поручик Въльо Стефов“ 21, ет. 8, ап. 24
Тел.: 0888 211 816
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 199 – „АВТОШКОЛА МИТЕВ” ЕООД
гр. Пловдив
Адрес: ж.к. „Тракия“, бл. 321, вх. Б,ет. 4, ап. 12
Тел.: 0888 479 770
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 205 – „КАП – 19” ЕООД
гр. Пловдив
Адрес: бул. „Васил Априлов“ № 81, ет. 1, ап. 4
Тел.: 0888 227 247
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /


Разрешение № 206 – „ВИ ТИ ЕМ ТРАНС” ЕООД
гр. Пловдив
Адрес: ж. к. „Тракия“, бл. 321, вх. Б, ет. 4, ап. 12
Тел.: 0888 479 770
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 169 – ЕТ „ГЕОРГИ КАЦАРОВ – ВОЛАН”
Гр. Асеновград
Адрес: ул. „Цар Иван Асен II” № 108, вх. А, ет. 2, ап. 10
Тел.: 0898 288 112
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари /


Разрешение № 168 – „АВТОШКОЛА – ДАФОВ” ЕООД
Гр. Карлово
Адрес: ул. „Райко Даскалов” № 3, ет. 1
Тел.: 0887 802 264
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари /


Разрешение № 135 – „БОТЬО КИРОВ – 55“ ЕООД
гр. Клисура
адрес:  ул. „Средна гора“ № 1
тел: 0879865579
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Бургас

Разрешение №34/31.10.2007 г. – “Авто-тест-2000” ООД
Адрес: общ. Бургас, с. Ветрен, ул. “Китен” №16, тел. 056/88 00 29
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/


Разрешение №35/05.12.2007 г. – “БРИЗ 2002” ООД
Адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска” №16, ет. 4, тел. 056/84 48 38
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/


Разрешение №103 – „ЕЛИТ АУТО 1“ ЕООД
гр. Бургас
адрес: ж.к. „Славейков“ бл. 9, вх. 5, ет. 2
тел: 0887708844
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 132 – „СУАБ-СБА“ ЕООД – КЛОН БУРГАС
гр. Бургас
адрес:  Промишлена зона „Север”
тел: 056 710 711
/водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/


Разрешение № 161 – „СОТИРОВ 2008“ ЕООД
гр. Бургас
адрес: ж. к. „Меден рудник“, бл. 72, вх.3, ет.7, ап. 59
тел.: 0898790920
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 172 – „РАЙС 8” ЕООД
Гр. Бургас
Адрес: ул. „Александровска” № 16, ет. 4, ст. 25
Тел.: 0887 002 535
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 177 – „ЕЛИТ АУТО 1” ЕООД
гр. Бургас
Адрес: ж. к. „Славейков”, бл. 9, вх. 5, ет. 2
Тел.: 0887 708 844
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 179 – „ТОНИ – 71” ЕООД
гр. Бургас
Адрес: ж. к. „Меден рудник”, бл. 12, вх. 8, ет. 7
Тел.: 0886 700 249
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /


Разрешение № 183 – „ДРАЙВЪРС УИСДЪМ” ЕООД
гр. Бургас
Адрес: ул. „Странджа планина” № 1, вх. 1, ет. 3
Тел.: 0896 306 767, 0896 830 111
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 131 – „ИВОНТИ“ ЕООД
гр. гр.Поморие
адрес:  ж. к. „Свобода“, бл. 22, вх. 1, ет. 2, ап. 5
тел: 0894437396
/водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/


Разрешение № 196 – „ИВОНТИ” ЕООД
гр. Поморие
Адрес: ж.к. „Свобода“, бл. 22, вх. 1,ет. 2, ап. 5
Тел.: 0894 437 396
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 82 -„АВТОКУРС-ПЕТРОВ“ ЕООД
Адрес: гр. Приморско, ул. „Явор“ № 18
тел. 0897856685
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Варна

Разрешение №40/19.06.2008 г. – “Волан Транс” ЕООД
Адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 112, ет. 4, ап. 71, тел. 052 / 63 80 20
/водачи на МПС за превоз на опасни товари /


РАЗРЕШЕНИЕ № 60/06.03.2010 Г. – “АВТОШКОЛА КАЛИ” ЕООД
АДРЕС: ГР. ВАРНА, Ж. К. “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”, УЛ. “ЯН ХУНИЯДИ” № 33; ТЕЛ. 0888639753
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


Разрешение № 65 – „СИЛВИ – ИНС“ ЕООД
адрес: гр. Варна, ж. к. „Младост“, бл. 122, вх. 7, ет. 8, ап. 170
тел. 0888763614
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/


Разрешение № 129 – „ВАСИЛЕВИ“ ЕООД
гр. Девня
адрес:  бул. „Съединение“ 206
тел: 0888203011
/водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/


Разрешение № 95 – „ВОЛАН“ ЕООД
с.Аксаково
Адрес: ул. „Тракия“ № 11
тел. 052/694400
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Велико Търново

Разрешение № 77 – „СТАРТ-97″ ООД
гр. Велико Търново
адрес: ул “ Славянска“ № 2, вх. А, офис № 7
тел: 062/640301
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 133 – „СТАРТ – 97″ ООД
гр. Велико Търново
адрес:  ул. Славянска“ N 2, вх. А, офис 7
тел: 062/640301
/консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/


РАЗРЕШЕНИЕ № 153 -„АВТО РЕФЛЕКС“ ООД
гр. Велико Търново
ул. „Седми юли“ № 23, вх. „Г“, ет. 2, ап. 4
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 194 – „АВТО РЕФЛЕКСИ” ООД
гр. Велико Търново
Адрес: ул. „Седми юли“ № 23, вх. Г, ет. 2, ап. 4
Тел.: 0887 706 479
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Видин

Разрешение № 154 – „ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ“ ЕООД
гр. Видин
ул. „Екзарх Йосиф I“ № 139
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 138 – „АВТОСТАРТ – ВЕЛИКИН“ ЕООД
гр. Видин
адрес:  ул. „Железничарска“ № 34
тел: 0888129915
/водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/


Враца

Разрешение № 200 – „АПИС – 91 – МЛАДЕНОВ И СИЕ” СД
гр. Враца
Адрес: ул. „Неофит Бозвели“ № 32
Тел.: 0878 360 632
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 87 – „ДИГСИ“ ООД
гр.Враца
адрес:   ул. „Томин мост“ № 2
тел. 0878232469
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 88 – „МАЦА – МВ“ ЕООД
гр. Враца
адрес: ул. „Цар Борис I“ № 22А, ет. 3, ап. 2
тел. 0889920743
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/


Разрешение № 190 – „АТЛАС 6504” ООД
гр. Враца
Адрес: ул. „Цар Борис I” № 36
Тел.: 0887 705 224
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Габрово

Разрешение №39/12.06.2008 г. – “Десита” ЕООД
Адрес: гр. Габрово, бул. „Стефан Караджа“ № , тел. 0888 82 42 82
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/


Разрешение № 201 – „СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ – МС” ЕООД
гр. Габрово
Адрес: ул. „Станционна“ № 1, ап. 2
Тел.: 0896 680 801
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение 143/ 06.03.2015 г./“УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕМО“ ЕООД
УЛ. „ЧАРДАФОН“ № 7, ВХ. „Б“, ЕТ.8, АП. 15, 0899175843
ГР. ГАБРОВО
/ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


РАЗРЕШЕНИЕ № 61/14.04.2010 Г. – “ОПИДА” ООД
АДРЕС: ГР. СЕВЛИЕВО, УЛ. “НИКОЛА ДАБЕВ” № 23; ТЕЛ. 0888325413
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ/


Разрешение № 148/ 24.06.2015/ – „ОПИДА“ ЕООД
гр. Севлиево
ул. „Никола Дабев“ № 23
тел. 0888325413
/консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/


Добрич

РАЗРЕШЕНИЕ № 63/14.04.2010 Г. – “АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ” ЕООД
АДРЕС: ГР. ДОБРИЧ, УЛ. “ВАРДАР” № 32, ВХ. А, АП. 1; ТЕЛ. 08958788588
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


Разрешение № 75 – „МИТИ 87“ ООД
гр. Добрич
адрес: ул. „Ропотамо“ № 1, вх. А, ет. 3, ап. 6
тел: 0886402456
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 155 – „ХИКС ХРИСТОВ 77“ ЕООД
гр. Силистра
ул. „Добрич“ № 105, вх. А, ет. 1, ап. 3
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 158 – „МИТИ 87“ ООД
гр. Добрич
ул. „Ропотамо“ №1, вх. А, ет. 3, ап. 6
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 160 – „ДЖЕНКОВ ТРАНС“ ЕООД
гр. Силистра
ул. „Добрич“ № 80, вх. А, ет. 5, ап. 14
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Кърджали

Разрешение №41/18.07.2008 г. – “Да Ки Да” ООД
Адрес: гр. Кърджали, ул. „Здравец“ № 9, вх. А, ет. 7, ап. 21, тел. 0897 / 975 976
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/


Разрешение № 107 – „ДаКиДа и Р“ ООД
гр. Кърджали
адрес: ул. „Здравец“ № 9, ап. 21
тел.: 0897975976
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Кюстендил

Разрешение № 124 – ЕТ „РОСЕН АНГЕЛОВ – ТАНДЕМ“
гр. Кюстендил
адрес:  ул. „Тинтява“ № 2
тел: 0887342248
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 185 – „КРАМИ – 98” ЕООД
гр. Кюстендил
Адрес: ул. „Цар Освободител” № 231
Тел.: 0879 200 012
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 106 – „БОНИ РИЕ“ ЕООД
гр. Кюстендил
адрес:   гр. Дупница, ул. „Бузлуджа“ № 74
тел: 0895609380
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 76 – „ЕВРОКАР 2009“ ООД
гр. Кюстендил
адрес: ул. „Бузлуджа“ № 41
тел. :0887682010
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 97 – „ВЛАДИ КАР“ ЕООД
гр.Дупница
Адрес: ж.к. „Дупница“ бл. 3А, вх. А, ап. 23
тел: 0878657661
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 112 – „ПЛАМ“ ЕООД
гр.Дупница
адрес:   ул. „Марков камък“ № 1
тел.0701/52323
/водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/


Разрешение № 157 – „КУПАНДОЛСКИ МОТО“ ООД
гр.Дупница
ул. „Николаевска“ № 55А
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 175 – „ВЛАДИ КАР” ЕООД
гр. Дупница
Адрес: ж. к. „Дупница”, бл. 3А, вх. А, ет. 5, ап. 23
Тел.: 0899 170 471
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 184 – „ПЛАМ” ЕООД
гр. Дупница
Адрес: ул. „Марков камък” № 1
Тел.: 0888 609 093
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Ловеч

Разрешение № 102 – „ТЕХНОТРАНС“ ЕООД
гр. Ловеч
адрес: ул. „Цар Освободител“ № 43
0888865629
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 92-ЕТ „КАМТ-КРАСИМИР КОСТОВ“
с.Малиново
адрес: ул. „П. Славейков“ № 9
тел: 0888830385


Монтана

Разрешение № 204 – „ЖОРИ КЛУБ” ООД
гр. Монтана
Адрес: бул. „Трети март“ № 111
Тел.: 0888 405 012
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/


РАЗРЕШЕНИЕ № 55/14.10.2009 Г. – “ЖОРИ КЛУБ” ООД
АДРЕС: ГР. МОНТАНА, БУЛ. “ТРЕТИ МАРТ” № 111; ТЕЛ. 0888405012
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


РАЗРЕШЕНИЕ № 152 -„АВТОШКОЛА РИ – АВТО“ ООД
гр. Лом
ул. „Славянска“ № 110
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/


Пазарджик

Разрешение № 150/ 09.09.2015/ – „АВТОШКОЛА ЗУЗИ“
гр. Пазарджик
ул. „Одрин“ № 64
тел. 0899 444 266
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Перник

Разрешение № 165 – „СКОРПИОН” ЕООД
Гр. Перник
Адрес: ул. „Добруджа” 21, вх. А, ет. 4, ап. 10
Тел.: 0898 490 491
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


РАЗРЕШЕНИЕ № 53/01.09.2009 Г. – “ЕФРОДИТА” ЕООД
АДРЕС: ГР. ПЕРНИК, УЛ. “ИСКЪР”, БЛ. 3, ВХ. А, АП. 7; ТЕЛ. 0899852558
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


Плевен

Разрешение № 84 – „ДИАНА – ШАНС 2010“ ООД
Адрес: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, бл. 132, вх. А, ап. 8
тел: 0887663723


Разрешение № 93-„АВТОШКОЛА 73“ ЕООД
гр. Плевен
адрес: ул. „Гоце Делчев“ № 3, ап. 2
тел: 0889501028
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение №104 – „ВАТОНИ ВН“ ЕООД
гр. Плевен
адрес: ж.к. „Дружба“ бл. 328, вх. 3, ап. 17
тел:  0898465283
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение №116 – „ДИАНА-ШАНС-70“ ЕООД
Гр. Плевен
адрес:  ул. „Сторгозия“ № 64, вх. Б, ет. 2, ап. 4
тел.: 0887663723
/водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/


Разрешение № 118 – „АВТОШКОЛА 94“ ЕООД
гр.Плевен
адрес:  ул. „Гоце Делчев“ № 3, офис 2
тел. 0889501028
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 128 – „КИД – 1“ ЕООД
гр. Плевен
адрес:  ул. „Ген. Владимир Вазов“ 8, вх. В, ет. 1., ап. 1
тел: 0877852525
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 176 – „ВАТОНИ ВН” ЕООД
гр. Плевен
Адрес: ж. к. „Дружба”, бл. 328, вх. 3, ет. 6, ап. 17
Тел.: 0898 465 283
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /


Благоевград

Разрешение № 4/23.08.2004 г.  – „ABC – E“ ЕООД
адрес: гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ № 77А; тел. 073/31 82 30
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 73 – „ВЕЛКО ВЕЛКОВ – 66“ ЕООД
гр. Благоевград
адрес: ул. „Люляк“ № 26
тел: 0886046075
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 81 – „АВС-Е“ ЕООД
адрес: гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ № 77А
тел: 073/830023
/консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/


Разрешение № 105 – „ИВА И КОСТАДИН“ ЕООД
гр. Благоевград
адрес: бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 25
тел.: 08871067227
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение №108 – „РИМПОПОВ 2009“ ЕООД
гр.Димитровград
адрес:   бул. „Димитър Благоев“ № 16А
тел. 0888518303
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 156 – „ВЕЛКО ВЕЛКОВ-66“ ЕООД
гр. Благоевград
ул. „Люляк“ № 26
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 178 – „мобиле – 2010” ЕООД
гр. Благоевград
Адрес: ул. „Майор Стефан Иванов” № 20, ет. 2
Тел.: 0886 367 660
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 202 – „АВС – Е” ЕООД
гр. Благоевград
Адрес: ул. „Св. Димитър Солунски“ № 77, вх. А, ет. 3
Тел.: 073 83 00 23
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/


РАЗРЕШЕНИЕ № 62/14.04.2010 Г. – “КАМЕЛИТА – ПЖ – ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ” СД
АДРЕС: ГР. САНДАНСКИ, УЛ. “РИЛА” № 8; ТЕЛ. 32221
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


Разрешение № 83 – СД „КАМЕЛИТА-ПЖ-ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ“
Адрес: гр.Сандански, ул. „Рила“ № 8
Телефон 0746/32221
/консултанти по безопасността при превозите на опасни товари/


Разрешение № 120 – „ДЖИ ТИ ВИ КОРЕКТ“ ЕООД
гр. Сандански
адрес:  ул. „Деспод Слав“ № 4
тел: 0898777839
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 114 – „МОТАУТО ДОКЛЕВ“ ЕООД
гр.Петрич
адрес:   ул. „Пирин“ № 9
тел: 0898801880
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разград

Разрешение № 91-„ХИТКО РХ“ ЕООД
гр. Разград
адрес: ул. „Люлин“ № 1
тел: 0898769606
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 207 – „ТОТАМА” ЕООД
гр. Разград
Адрес: ул. „Лозенград“ № 3Б
Тел.: 0895 472 018
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Русе

Разрешение № 24/25.08.2005 г. – „РУЛАН“ ООД
адрес: гр. Русе, ул. „Цар Калоян“ № 14, вх. В, ап. 12; тел. 082/87 10 90
/консултанти по безопасността при превоза на опасни товари /


Разрешение № 68 – „ПОЛИКАР РУСЕ“ ООД
гр. Русе
адрес: бул. „Липник“ № 110, вх. 3, ет. 4, ап. 8
тел: 0888835289
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 78 – „БРАТОЕВ И БОРИСОВ“ ООД
гр. Русе
адрес: ул. „бул. „Липник“ 113, ет. 2
тел: 082/899010
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 98 – „УЦ БЪЗОВСКИ“ ООД
гр. Русе
Адрес: бул. „Цар Освободител“ № 50, ет. 1
тел: 082870870
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 100 – „НИКОЛОВ 2011“ ЕООД
гр. Русе
адрес: ул. „Панагюрище“ № 18А
тел.: 0889506146
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение№ 109 – „СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450“
гр. Русе
адрес: ул. „Солун“ № 2
тел.: 0820825175
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


РАЗРЕШЕНИЕ № 13/03.12.2009 Г. – “РУЛАН” ООД
АДРЕС: ГР. РУСЕ, УЛ. “ЦАР КАЛОЯН” № 14, ВХ. В, АП 12; ТЕЛ. 0887 367 133
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ /


Разрешение № 130 – „ШКИПЕР КОНСУЛТ“ ЕООД
гр. Русе
адрес:  кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ 1, вх. 3, ет. 8, ап. 24
тел: 0889 302 295
/водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/


Разрешение 26/19.11.2010 /“ПОДЕЛЕНИЕ 32420“
Адрес: УЛ. “СОЛУН” № 2, тел. 082/82 51 75
Гр. Русе
/ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


Разрешение № 164 – „ХРИСТОВ 2008” ЕООД
Гр. Русе
Адрес: ул. „Войводова” № 3
Тел.: 0899939694
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 180 – „НИКОЛОВ 2011” ЕООД
гр. Русе
Адрес: ул. „Панагюрище” № 18А
Тел.: 0889 506 146
/консултанти по безопасността /


Разрешение № 181 – „ИГНАТОВ – 2000” ЕООД
гр. Русе
Адрес: ул. „Студентска” № 61, вх. 3, ет. 4
Тел.: 082 83 88 88
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Силистра

Разрешение №110 – „ДМС-ГРУП“ ЕТ
община Силистра
гр.Дулово
адрес:   ул. „Лудогорец“ № 11
тел.: 0888484646
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 123 – „ДЖЕВИ – ОТО“ ЕООД
с. Боил, общ. Силистра
адрес:  ул. „Четвърта“ № 11
тел: 0887342248
/водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/


Разрешение № 147/ 28.05.2015/ – „ГИАРА“ ЕООД
гр. Силистра
ул. „Д-р Анастас Янков“ № 48
тел. 0895 777 222
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Разрешение № 197 – „ДЖЕВИ-ОТО” ЕООД
с. Боил
Адрес: ул. „Четвърта“ 11
Тел.: 0879 342 878
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Сливен

Разрешение №38/15.05.2008 г. – “Ролекс” ЕООД
Адрес: гр. Сливен, ж. к. „Сини камъни“, бл. 28, вх. Д, ап. 19, тел. 0888 50 61 88
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари /


Разрешение № 80 – „МИНЕРВА-БОЖИДАР“ ЕООД
адрес: гр. Сливен, ул. „Драгойчова“ № 13
тел: 0887950304
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/


Разрешение № 159 – „АВС АВТО“ ООД
гр. Сливен
ул. „Асен Златаров“ № 18, ет. 3, ап. 5
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Разрешение № 188 – „РОЛЕКС” ЕООД
гр. Сливен
Адрес: кв. “Сини камъни”, бл. 28 , вх. Д, ап. 19
Тел.: 0888 506 188
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Смолян

Разрешение № 74 – „АБАДЖИЕВИ“ ООД
гр. Смолян
адрес: ул. „М. Атанасов“ № 4
тел: 0887897102
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


РАЗРЕШЕНИЕ № 151 – „АБАДЖИЕВИ“ ООД
гр. Смолян
ул. „Маестро Георги Атанасов“ № 4
тел. 0887 897 102
/Консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/


Разрешение 141/ 12.12.2014/“ЛИДЕР – В – 51″ ЕООД
АДРЕС: УЛ. „БЕЛОМОРСКА“ № 32, ТЕЛ. 0887525554
ГР. РУДОЗЕМ
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


Стара Загора

РАЗРЕШЕНИЕ № 45/09.03.2009 Г. – ЕТ “ДАНАИЛ ДИМИТРОВ”
АДРЕС: ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ. “ХРИСТО БОТЕВ” № 124, ВХ. Д, АП 134; ТЕЛ. 042634125
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


РАЗРЕШЕНИЕ № 51/13.08.2009 Г. – “ПАУНОВ” ЕООД
АДРЕС: ГР. СТАРА ЗАГОРА, КВ. “ТРИ ЧУЧУРА”, БЛ. 27, ВХ. А, АП. 68; ТЕЛ. 0886977767
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


Разрешение № 198 – „ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ” ООД
гр. Стара Загора
Адрес: ул. „Христо Ботев“ № 124, вх. Д, ап. 134
Тел.: 0888 213 578
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 144/ 31.03.2015/ – ЕТ „ИВАН ПРОЙКОВ“
гр. Чирпан
ул. „Искър“ № 4
тел. 0888 21 96 61
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 70 – „БЕЧ – У“ ЕООД
гр.Казанлък
адрес: „Мусала“ № 13
тел: 0887790451
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/


Разрешение № 140 – „ИНТЕРТУРС“ ООД
гр. Казанлък
адрес:  ул. „Хината“ № 3, вх. Г, ет. 4
тел: 0888303136
//водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 182 – „АРМАДА СПЕЦИАЛ” ЕООД
гр. Казанлък
Адрес: ул. „Ген. Столетов” № 37
Тел.: 0877 077 996
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Търговище

Разрешение № 71 – „ВЕА“ ЕООД
гр. Търговище
адрес: ул. „Преслав“ № 7
тел: 0888492013
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/


Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 44/09.03.2009 Г. – “КАЛПАКОВ” ЕООД
АДРЕС: ГР. ХАСКОВО, УЛ. “ПРЕСЛАВ” № 24, ЕТ. 3, ОФИС № 25; ТЕЛ. 0878222722
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


Разрешение № 94 – „НИДЕЛ 68“ ЕООД
гр. Хасково
Адрес ул. „Македония“ № 24А
тел. 0899199947
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 189 – „НИДЕЛ 68” ЕООД
гр. Хасково
Адрес: ул. „Македония” № 24А
Тел.: 0899 199 947
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Разрешение № 173 – „ВОЛАН – 13” ЕООД
Гр. Харманли
Адрес: ул. „Алеко Константинов” № 33Б
Тел.: 0889 034 753
/водачи на МПС за превоз на опасни товари/


Шумен

Разрешение № 121 – “АНДИКАР” ЕООД
гр. Шумен
адрес:  ул. „Московска“ 24
тел: 0899865336
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/


Разрешение № 122 – “АВТО ШКОЛА ДИМОВ” ЕООД
гр. Шумен
адрес:  ул. „Калиакра“ № 21, ет. 3
тел: 0886835120
/водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/


Разрешение 142/ 23.01.2015 г./“ВАЛИКАР 1″ ЕООД
УЛ. „МИЗИЯ“ № 3, ЕТ. 3, АП. 3, ТЕЛ. 0899886877
ГР. ШУМЕН
/ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/


Ямбол

Разрешение № 89 – ЕТ „МИДИЯ-2-ВЕСЕЛИН ВЕЛИЧКОВ“
гр. Ямбол
адрес: ул. „Мидия“ № 27
тел. 0889625747
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/


Разрешение № 166 – „ДИАНА КАР” ЕООД
Гр. Ямбол
Адрес: ж. к. „Диана”, бл. 3, вх. Г, ет. 3, ап. 81
Тел.: 0898 567 199
/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/


Ако Вашата школа я няма в списъка, искате да бъде по-напред или да променим инфомрацията за нея, пишете ни.

"Карай, бе!" може да помогне на Вашата школа да достигне до повече кандидат-шофьори. Ако искате да бъдете по-високо в списъка или да Ви изработим уебсайт, пишете ни.