1. Въведение

Начало » БЧК » 1. Въведение

Пътнотранспортните произшествия се случват по всяко време на денонощието и на различни места. Нерядко те предизвикват наранявания на участниците, а често тези наранявания са способни да отнемат или застрашат живот.

Точно поради тази причина най-важна е медицинската помощ, оказана в първите минути след инцидента. Тази помощ най-често се извършва от очевидци на произшесвието или хора, намиращи се в близост до него.

Според БЧК, статистика за смъртността при жертви на ПТП показва, че:
57% от жервите загиват в първите няколко минути от катастрофата.
22% загиват по време на транспортирането им до болнично заведение или в същия ден
21% загивват в последващите 30 дни след катастрофата

Тъй като най-често онези, които се отзовават да помогнат са други водачи на МПС, минаващи покрай произшествието, всеки който е такъв, трябва да знае как да помогне в случай на нужда!

БЧК призовава: „Научете основните техники за оказване на първа долекарска помощ! Това ще Ви позволи да не изпитвате угризения, че в резултат на вашето неумение или незнание е загинал човек.“

С увеличаването на броя ППС на пътя, нормално е да се увеличи и броя на злополуките. Това налага необходимостта все повече хора да могат да оказват първа долекарска помощ. Последното означава да сме способни да приложим подходящи животоспасяващи мерки, които нямат за цел, нито могат да отменят нуждата от лекарската намеса, но спомагат за стабилизирането на състоянието на пострадалия.

Въпреки че, според чл. 139 и чл. 140 от Наказателния кодекс всички сме задължени да оказваме първа долекарска помощ, ако се окажем в близост до спешна ситуация, то това не следва да е единствената причина, поради която се намесваме. Тъй като в големите градове, особено столицата, когато се разминем с някого по улицата, шанса да не го видим никога повече в живота си е по-голям от този да го видим, често оставаме бездушни към тегобите на останалите. Това ни дава възможност да се смесим с тълпата и да се скрием, без да протегнем ръка на пострадалите.

Ала е ключово да не забравяваме че утре пострадали можем да бъдем самите ние. Тогава бихме искали да ни помогне някой непознат, а също така бихме се надявали да е достатъчно компетентен.

Бъди този непознат за някого. Научи основните техники за оказване на първа долекарска помощ!

 

Ключови моменти в оказването на долекарска помощ

Онзи, който оказва долекарска помощ трябва да умее бързо и точно да определи какво се е случило, да прецени опасността и да знае как да действа правилно и съобразно ситуацията. Важно е да не се прибягва към специални мерки (като например даването на лекарства), които са задача на медицинските професионалисти.

БЧК са определили четири стъпки, които трябва да се следват във всяка ситуация. Целта на тези стъпки е да се улесни процеса при оказване на първа помощ, за да може той да се извърши адекватно, без да се пропусне важен елемент.

Четирите стъпки на първата помощ са:

  1. Осигуряване на безопасност
  2. Оценка на състоянието на пострадалия. Незабавни мерки
  3. Получаване на помощ
  4. Оказване на помощ.

2. Осигуряване на безопасност >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!