Психотест – Шумен

 Списък с местата в град Шумен, на които можеш да си направиш тест за психологическа годност

Трето психологическо изследване се провежда в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”
на адрес: гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5. Телефони за записване: 02/ 930 88 15 и 02/ 930 88 34.

№ ПЛ ПЛ – град Адрес на ПЛ Телефон за
контакти
Наименование на регистрираното
юридическо лице , седалище и
адрес на управление
№ на
Удостоверението
за регистрация/ от
дата
122 Шумен гр. Шумен 9701, ул. “Иван
Рилски” № 13, вх. 1, ет. 1, ап. 4
0889494050
0888448852
ГПСМПМ МЕДИКА – 2011 ООД,
София 1784, ж.к. Младост 1, бл. 22,
вх. А, ап. 96
0033/06.02.2012 г.
143 Шумен Гр. Шумен, бул. „Симеон
Велики“ № 46, оф. 20
0898 520 340 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ПЪРВА
ЧАСТНА АГ КЛИНИКА“ ООД,
Шумен 9700, ул. „Цар Освободител“
№ 130
0061/17.10.2012 г.
278 Шумен гр. Шумен 9700, бул. „Плиска“
№ 36, офиси 1 и 2
0898 55 41 18 „Тонус – амбулатория за групова
практика за първична медицинска
помощ“ ООД, гр. Варна 9009, район
Младост, ул. „Петко Стайнов“ № 1,
ет. 3
0028/06.12.2011 г.
326 Шумен гр. Шумен 9704, ул. „Тракия“
№ 1, ет. 1
0898 733 239 АГП ПМП Д-р Димо Велевски ООД,
гр. Варна 9010, местност „Свети
Никола“ № 60, вх А, ет. 4, ап. 16
0101/02.09.2013 г

Ако Вашата школа я няма в списъка, искате да бъде по-напред или да променим инфомрацията за нея, пишете ни.

"Карай, бе!" може да помогне на Вашата школа да достигне до повече кандидат-шофьори. Ако искате да бъдете по-високо в списъка или да Ви изработим уебсайт, пишете ни.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!