Психотест – София

 Списък с местата в град София, на които можеш да си направиш тест за психологическа годност

Трето психологическо изследване се провежда в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”
на адрес: гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5. Телефони за записване: 02/ 930 88 15 и 02/ 930 88 34.

№ ПЛ ПЛ – град Адрес на ПЛ Телефон за
контакти
Наименование на регистрираното
юридическо лице , седалище и
адрес на управление
№ на
Удостоверението
за регистрация/ от
дата
22 София гр. София 1233, бул. “Княгиня
Мария Луиза” № 108, ет. 2
0879 355 873 НМТБ „Цар Борис ІІІ“, гр. София
1233, бул. “Мария-Луиза” № 108
0001/20.07.2010 г.
50 София гр. София 1836, бул.
„Владимир Вазов“ № 39
02/ 416 56 97 „ДКЦ – д-р И. С. Грийнберг“ ООД,
София 1582, ж.к. Дружба 2, бул.
„Копенхаген“ № 23А, ет. І
0018/21.10.2011 г.
89 София гр. София, бул. „Шипченски
проход“ № 63,
административна сграда, ет. 3
0877 767 333 „АГП ПМП Ар мед“ ООД, София
1113, ул. „Тодор Стоянов“ № 11
0037/16.02.2012 г.
102 София гр. София, ж.к. Младост, бл.
419, офис № 5
02/ 974 62 98,
0898 641 426,
„Паула финес – АГПСМП“ ООД, гр.
София 1632, ж.к. „Овча купел“ 2,
бл. 22, ап. 57
0042/03.04.2012 г.
105 София гр. София 1303, ул. „Цар
Симеон“ № 200, ет. 1, офис 3
0886 171 808,
0876 131 600
“ГПСМП Дерма груп” ООД, София
1784, ж.к. „Младост 1“, бл. 37 Б, вх
2, ет. 1, ап. 10
0044/04.04.2012 г.
140 София гр. София, ул. „Въстаник“ № 5 02/ 84 09 129,
0888 147 456,
0885 727 328
„ГППМП Астарта“ ООД, гр. София
1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл.
55В, вх. А
0054/09.08.2012 г.
157 София гр. София, ж.к. Люлин 10, бул.
„Луи Пастьор“ №1,
0885 66 00 20 „ГППМП Астарта“ ООД, София
1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл.
55В, вх. А
0054/09.08.2012 г.
170 София гр. София, ж.к. „Дружба“, ул.
„Амстердам“ № 4
02/ 44 33 908;
0884 558 407
„ГПСМП МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН“
ООД, гр. София 1124, уб. „Янтра“
№ 6, ет. 2, ап. 8
0070/09.01.2013 г.
179 София гр. София, ул. „Д-р Любен
Русев № 1
02/ 971 23 11 „Медицински център Свети Наум“
ЕООД, гр. София 1113, ул. „Д-р
Любен Русев № 1
0075/23.01.2013 г.
184 София гр. София, ж.к. „Дружба – 2“,
ул. „Димитър Пешев“ № 13А
0885 136 770 „ „Медицински център Авицена“
ЕООД, гр. София 1408, кв.
„Стрелбище“, ур. „Орехова гора“ №
17Б
0078/08.02.2013 г.
191 София гр. София, ул. „Св.Св. Кирил и
Методий“ № 27, оф. 205 и 206
0884 622 348 „ДКЦ“ ЕООД, Гр. Горна Оряховица,
ул. „Отец Паисий“ № 72
0081/14.02.2013 г.
206 София гр. София, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 190, вх. А, ет. 1
0887 515 066 „ „Медицински център Авицена“
ЕООД, гр. София 1408, кв.
„Стрелбище“, ул. „Орехова гора“ №
17Б
0078/08.02.2013 г.
222 София гр. София, ж.к. Люлин, бл. 385,
секция А, ет. 1
0878 220 867 „Медицински център Авицена“
ЕООД, гр. София 1408, кв.
„Стрелбище“, ул. „Орехова гора“ №
17Б
0078/08.02.2013 г.
227 София гр. София 1505, кв. Редута,
ул.“Кутловица“ № 11, магазин
2
0876 613 650 „Медицински център Авицена“
ЕООД, гр. София 1408, кв.
„Стрелбище“, ул. „Орехова гора“ №
17Б
0028/06.12.2011 г.
228 София гр. София 1309, бул.
„Александър Стамболийски“
№ 186, бл. 12, вх. А, ет. 1, ап.
1
02/ 471 75 82 „Медицински център Свети
Пантелеймон“ ООД, гр. Стара
Загора 6000, ул. „Петко Рачев
Славейков“ № 58
0096/04.07.2013 г.
242 София гр. София, ж.к. Люлин, ул.
„Добри Немиров“ № 5, бл. 702,
оф. 29 и 30
0894 30 55 00 „Медицински център І – Ихтиман“
ЕООД, гр. Ихтиман 2050, обл.
София, ул. „Шипка“ № 30
0099/23.08.2013 г.
253 София гр. София, бул. „Константин
Величков“ № 61, вх. А, ет. 1,
ап. 3
02/ 920 25 11;
0896 768 652
„Медицински център Медиком –
Ревита“ ООД, гр. София 1309, бул.
„Константин Величков“ № 61, вх. А,
ет. 1, ап. 3
0102/05.09.2013 г.
258 София гр. София 1527, район
Оборище, ул. „Ангиста“ № 2,
ет. 3, ап. 9
0882 412 458 „ „ГПСИМП Рамус“ ООД, гр. София
1527, район Оборище, ул. „Ангиста“
№ 2-4, партер
0104/25.10.2013 г.
259 София гр. София 1324, ж.к. Люлин 8,
ул. 3005 № 8
0887 746 390;
0886 623 000
„Медицински център Люлин-Мед“
ООД, гр. София 1324, ж.к. Люлин,
ул. „Добри Немиров“ № 5
0106/05.11.2013
271 София гр. София 1797, ул. „Лъчезар
Станчев“ № 9, ет. 2
02/ 483 00 03 Кооперация „ГППМП – Студентска“,
гр. София 1700, р-н Студентски, ул.
„Акад. Стефан Младенов“ № 8
0110/30.04.2014 г.
273 София гр. София 1612, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 116, офис 3 и 4
02/ 444 14 40 „Тонус – амбулатория за групова
практика за първична медицинска
помощ“ ООД, гр. Варна 9009, район
Младост, ул. „Петко Стайнов“ № 1
0028/06.12.2011 г.
279 Пирдоп гр. Пирдоп 2070, обл. София,
ул. „Стефан Стамболов“ № 61
0894 85 12 88 „Медицински център Авицена“
ЕООД, гр. София 1408, кв.
„Стрелбище“, ул. „Орехова гора“ №
17Б
0078/08.02.2013 г.
283 София гр. София 1784, ж.к. Младост
1, бул. „Андрей Сахаров“ №
14б, ет. 2
0894 44 25 86 „ГППМП Астарта“ ООД, София
1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл.
55В, вх. А
0054/09.08.2012 г.
292 София гр. София 1700, Студентски
град, ул. „Проф. Кирил Попов“
№ 55″
02 862 44 02 „ГППИДП д-р Иван Ибришимов“
ООД, гр. Дупница 2600, обл.
Кюстендил, ул. „Бричи бор“ № 25
0112/14.11.2014 г.
305 София гр. София 1618, ул. „Коломан“
№ 1, ОСК „Славия“, офис 21
0887 800 200 „Медицински център Хюмън Хелп –
псилаб“ ЕООД, гр. София, ул.
„Тунджа“ № 22
0119/23.03.2015 г.
308 София гр. София 1517, ул
„Бесарабия“ № 108, ет. 1
02/ 443 89 89 „Диагностично-консултативен
център ХХIХ – София“ ЕООД, гр.
София 1404, р-н Триадица, ул.
„Георги Измирлиев“ № 8
0120/21.05.2015 г.
311 София гр. София 1000, бул.
„Александър Стамболийски“
№ 20, вх. А, ет. 1, ап. 2
0876 613 650 „Медицински центар Дианамед“
ООД, гр. Пловдив 4003, ул. „Въча“
№ 11А
0062/08.11.2012 г.
331 София гр. София 1632, ж.к. Овча
купел, бул. „Президент
Линкълн“ № 29
0876 71 26 54 „ГППМП Астарта“ ООД, София
1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл.
55В, вх. А
0054/09.08.2012 г.
337 София гр. София 1517, ул.
„Бесарабия“ № 15
02 483 17 64
0888 236 883
„Медицински център Феникс 87“
ООД, София, район „Красна
поляна“, бул. „Възкресение“, бл. 87,
вх. И, партер
129/21.09.2016 г.
349 Костенец гр. Костенец 2030, обл.
София, ул. „Янтра“ № 22
0885 6360 66 „АГППИМП д-р Петър Беков“
ЕООД, Ихтиман 2050, обл. София,
ул. “Арх. Г. Ихтимански” № 7А
0004/08.08.2011 г.
352 София гр.София 1202, ул. „Рила“ № 3 0878 289 094 „Медицински център – Хипократ
2000“ ООД, гр. Хасково 6300, у
0124/10.02.2016
362 Волуяк с. Волуяк 1346, обл. София,
ул. „Ломско шосе“ № 306
0879 933 007 „Медицински център Марамир“
ООД, гр. Смолян 4701, кв. Райково,
ул. „Деспот Слав“ № 1, вх. А, ап. 6
0133/03.08.2017 г.
367 София гр.София, бул. Константин
Величков № 61, вх. А, ет. 1, ап.
3
0896 768652 „КНО – А – ГППИМП“ ООД, гр.София
1324, ж.к. Люлин 9, ул. „Иван
Бойчев“ № 17 (бивша Кореняк)
0136/09.01.2018 г.
368 София гр. София 1606, бул. „Ген.
Едуард Тотлебен“ № 43, ет.1,
ап. 1
0884 444 950 „Медицински център Медик“ ООД
гр. София, бул. „Никола Мушанов“
№ 80, бл. 41
137/21.02.2018
375 Самоков гр. Самоков 2000, обл. София,
ул. „Генерал Скобелев“ № 20,
ет. 2 офис 15
0899 370069 „ГППИДП д-р Иван Ибришимов“
ООД, гр. Дупница 2600, обл.
Кюстендил, ул. „Бричи бор“ № 25
0112/14.11.2014 г.
385 София гр. София, район Изгрев, ул.
„Лъчезар Станчев“ № 9, ет. 3,
офис 301
089 444 10 90 „Амбулатория за групова практика
за специализирана медицинска
помощ Евстатиев и Бенкин“ ООД,
гр. София 1632, ЖК Овча купел, бл.
526, вх. Б
0142/10.10.2018 г.
387 София гр.София 1517, ул.
„Бесарабия“ № 108, ет. 3,
офис 303
02/ 427 37 47,
0885 137 667
„Диагностично-консултативен
център III – София“ ЕООД, гр.
София 1000, район Оборище, ул.
„Искър“ № 22
0144/02.01.2019 г.
388 София гр. София 1756, ул. „Лъчезар
Станчев“ № 9, ет. 4, офис 405
02/ 870 42 53 „ Диагностично-консултативен
център III – София“ ЕООД, гр.
София 1000, район Оборище, ул.
„Искър“ № 22
0144/02.01.2019 г.
394 София гр. София 1574, ул.
„Шипченски проход“ № 63, ет.
1, над партер, офис № 8
0883 777 117 „Диагностично-консултативен
център Уромед 2001“ ООД, гр.
София 1309,
район Илинден
ж.к. „Св. Троица“, бл. 303, вх. В, ет.
10, ап. 36
0146/11.01.2018 г.
397 София гр. София 1330, бул. „Никола
Мушанов“ № 149, ет. 3
02/ 8132 в. 405;
0887 212 059
„Тонус – амбулатория за групова
практика за първична медицинска
помощ“ ООД, гр. Варна 9009, район
Младост, ул. „Петко Стайнов“ № 1,
ет. 3
0028/06.12.2011 г.
399 Ботевград гр. Ботевград 2140, обл.
София, ул. „Адриян Атанасов“,
№ 1
0877 70 52 24 „Медицински център Авицена“
ЕООД, гр. София 1408, кв.
„Стрелбище“, ур. „Орехова гора“ №
17Б
0078/08.02.2013 г.
401 София гр. София 1111, ул. „Христо
Максимов“ № 73, партер
0879296188 Амбулатория за специализирана
медицинска извънболнична помощ –
Медицински център Свети
Пантелеймон“ ЕООД, гр.София
1000, район Триадица, ул. „Княз
Борис I“ № 21, ет. 1
0147/01.03.2019 г.
405 София гр. София 1799, ЖК „Младост“
2, ул. „Проф. Ал. Балан“ № 16у
ет. 2, офис 36
0876900804 „Медицински център Авицена“
ЕООД, гр. София 1408, кв.
„Стрелбище“, ул. „Орехова гора“ №
17Б
0078/08.02.2013 г.
412 София гр. София 1574, ул. „Боян
Магесник“ №1
0887 56 50 66 „Специализирана групова практика
за извънболнична помощ по
неврология Експрес диагностик“
ООД гр. Ихтиман 2050, ул. „Шипка“
№ 30
0064/31.10.2012 г.
424 София гр.София, бул. „Константин
Величков“ № 131-133 , ет. 1,
ап. 6 (вход откъм ул. „Три
уши“)
0882 72 83 19 „КНО-А-ГППИМП“ ООД, гр. София,
ул.„Кореняк“ № 17
0136/09.01.2018 г.
426 Пирдоп гр. Пирдоп 2070, обл. София,
ул. „Капитан Петко Войвода“,
бл. 23, ет. 1
088 999 31 07 „Медицински център – Хипократ
2000“ ООД, гр. Хасково 6300, ул.
„Стефан Караджа“ № 12 – 14
0124/10.02.2016 г.

Ако Вашата школа я няма в списъка, искате да бъде по-напред или да променим инфомрацията за нея, пишете ни.

"Карай, бе!" може да помогне на Вашата школа да достигне до повече кандидат-шофьори. Ако искате да бъдете по-високо в списъка или да Ви изработим уебсайт, пишете ни.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!