Психотест – Стара Загора

Начало » Психологически лаборатории » Психотест – Стара Загора

 Списък с местата в град Стара Загора, на които можеш да си направиш тест за психологическа годност

Трето психологическо изследване се провежда в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”
на адрес: гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5. Телефони за записване: 02/ 930 88 15 и 02/ 930 88 34.

№ ПЛ ПЛ – град Адрес на ПЛ Телефон за
контакти
Наименование на регистрираното
юридическо лице , седалище и
адрес на управление
№ на
Удостоверението
за регистрация/ от
дата
23 Стара Загора гр. Стара Загора 6002, ул.
„Герасим Папазчев“ № 16, ж.п.
блокове
0886 88 39 56 „ТДКЦ“ ЕООД, гр. Бургас 8000, ул.
“Иван Вазов” № 5
0006/12.08.2011 г.
72 Стара Загора гр. Стара Загора, бул. „Руски“
№ 62, ет. 2, (каб. 48)
042/ 97 37 33,
0888 479 146
„ДКЦ І – Стара Загора“ ЕООД, гр.
Стара Загора 6000, бул. „Руски“ №
62
0029/07.12.2011 г.
163 Стара Загора гр. Стара Загора 6000, бул
„Славянски“ № 45, ет. 5, оф.
13 и 16
0887 807 970 „Тонус – амбулатория за групова
практика за първична медицинска
помощ“ ООД, гр. Варна 9009, район
Младост, ул. „Петко Стайнов“ № 1,
ет. 3
0028/06.12.2011 г.
240 Казанлък гр. Казанлък 6100, обл. Стара
Загора, ул. „Чудомир“ N 6, ет.
2, оф. 12 и оф.17
0887 050 670 „ГПИПМП Меди“ ООД, Гр. Казанлък
6100, обл. Стара Загора, ул. „Добри
Кехайов“ № 11
0098/08.08.2013 г.
246 Стара Загора гр. Стара Загора 6003, ул.
„Димчо Стаев“ № 28, ет. 3
0988 866 473 „АСМП – МЦ Авицена“ ЕООД, гр.
София 1202, бул. „Сливница“ №
206, вх. 1, партер
0100/02.09.2013 г.
309 Чирпан гр. Чирпан 6200, обл. Стара
Загора, ул. „Кочо Цветаров“ №
27
0888 724 527 „Медицински център Авицена“
ЕООД, гр. София 1408, кв.
„Стрелбище“, ул. „Орехова гора“ №
17Б
0078/08.02.2013 г.
325 Стара Загора гр. Стара Загора 6000, ул.
„П.Р. Славейков“ № 101, (вх.
А), ет. 1, ап. 1
42 988 150 Медицински център „Хипократ
2000“ ООД, гр. Хасково 6300, ул.
„Стефан Караджа“ № 12 – 14
0124/10.02.2016 г.
360 Стара Загора гр. Стара Загора 6000, ул.
„Граф Игнатиев“ № 32
0899 889 067 „Медицински център Марамир“
ООД, гр. Смолян 4701, кв. Райково,
ул. „Деспот Слав“ № 1, вх. А, ап. 6
0133/03.08.2017 г.
365 Казанлък гр. Казанлък 6100, обл. Стара
Загора ул. „Любомир
Кабакчиев“ № 4, каб. № 10 и
№ 16
0888 196 000 Медицински център Павел баня“
ЕООД, гр. Павел баня 6155, обл.
Стара Загора, ул. „Овобождение“ №
2
0134/01.12.2017 г.
366 Стара Загора гр. Стара Загора 6000, ул.
„Васил Априлов” № 12, ет. 1
042/ 97 21 12;
0888 111 740
ДКЦ РИТЪМ ТР ООД – СТ. ЗАГОРА,
Стара Загора 6000, ул. “Васил
Априлов” № 12 А
0135/11.01.2018 г.
376 Стара Загора гр. Стара Загора 6000, бул.
„Руски“ № 45, Партерен етаж,
каб. № 1 и каб. № 2
0888 19 60 00
0899 63 06 78
„Медицински център Света Анна –
2012“ ЕООД, гр. Стара Загора 6000,
бул. „Руски“ № 39
0140/23.03.2018 г.

Ако Вашата школа я няма в списъка, искате да бъде по-напред или да променим инфомрацията за нея, пишете ни.

"Карай, бе!" може да помогне на Вашата школа да достигне до повече кандидат-шофьори. Ако искате да бъдете по-високо в списъка или да Ви изработим уебсайт, пишете ни.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!