Психотест – Търговище

Начало » Психологически лаборатории » Психотест – Търговище

 Списък с местата в град Търговище, на които можеш да си направиш тест за психологическа годност

Трето психологическо изследване се провежда в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”
на адрес: гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5. Телефони за записване: 02/ 930 88 15 и 02/ 930 88 34.

№ ПЛ ПЛ – град Адрес на ПЛ Телефон за
контакти
Наименование на регистрираното
юридическо лице , седалище и
адрес на управление
№ на
Удостоверението
за регистрация/ от
дата
85 Търговище гр. Търговище 7700, ул.
„Никола Маринов“ № 5
0894 695 279 „Тонус – амбулатория за групова
практика за първична медицинска
помощ“ ООД, гр. Варна 9009, район
Младост, ул. „Петко Стайнов“ № 1,
ет. 3
0028/06.12.2011 г.
301 Попово гр. Попово 7800, обл.
Търговище, кв. „Запад“,
Общинска болница, партер
0888 531 351
0876 244 770
Амбулатория за първична
медицинска помощ – групова
практика „Здраве-ЕК“” ООД
0117/19.01.2015 г.
358 Търговище гр. Търговище 7701, кв. Въбел,
сграда „СУАБ СБА“, ет. 2
060 158 796,
0885 186 319,
0988 886 479
„Медицински център Марамир“
ООД, гр. Смолян 4701, кв. Райково,
ул. „Деспот Слав“ № 1, вх. А, ап. 6
0133/03.08.2017 г.
411 Търговище гр. Търговище 7700, ул
„Преслав“ № 7, ет. 3
0888 531 351,
0876 244 770
„АПМП – ГП „Здраве – ЕК“ ООД 0117/19.01.2015 г.

Ако Вашата школа я няма в списъка, искате да бъде по-напред или да променим инфомрацията за нея, пишете ни.

"Карай, бе!" може да помогне на Вашата школа да достигне до повече кандидат-шофьори. Ако искате да бъдете по-високо в списъка или да Ви изработим уебсайт, пишете ни.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!