Малта

Ограничения на скоростта

Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона

 • Градски пътища – 50км/ч
 • Извънградски пътища – 80км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 80км/ч

 

Леки автомобили и ванове Превозни средства под 3,5 тона

 • Градски пътища – 50км/ч за леки автомобили
 • Извънградски пътища – 80км/ч за леки автомобили
 • Магистрали/скоростни пътища – 80км/ч леки автомобили
 • Градски пътища – 40км/ч ванове
 • Извънградски пътища – 60км/ч ванове
 • Магистрали/скоростни пътища – 60км/ч ванове;

 

Леки автомобили и ванове с ремарке; Превозни средства под 3,5 тона

 • Градски пътища – 40км/ч
 • Извънградски пътища – 60км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 60км/ч

 

Тежкотоварни автомобили над 3,5 тона

 • Градски пътища – 40км/ч
 • Извънградски пътища – 60км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 60км/ч

 

Автобуси

 • Градски пътища – 40км/ч
 • Извънградски пътища – 60км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 60км/ч

 

Предпазни колани

Използването на предпазни колани и системи за обезопасяване на деца е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО (съгласно Директива 91/671/ЕИО).

Използването на предпазни колани не е задължително за следните лица:

 • водач или пътник в моторно превозно средство, конструирано или приспособено за доставка или събиране на стоки или пощенски пратки при извършване на обиколки с цел доставка или събиране в даден район
 • водач, движещ се на заден ход или извършващ маневри с превозно средство на кратко разстояние в ограничено пространство
 • правоспособен шофьор, който контролира притежател на временно свидетелство за управление, когато последният извършва някоя от споменатите в предната точка маневри
 • шофьор, който разполага с удостоверение за освобождаване по медицински причини
 • служител на полицията или службата по затворите, който охранява или придружава лица
 • шофьор в противопожарната служба, който носи работно облекло или оборудване
 • медицинско лице или помощник, който помага на пациенти при пътуване с линейка
 • изпитващ по време на шофьорски изпит
 • лице с увреждане, което носи колан за лица с увреждания, или лице с увреждане, което не може да носи стандартен колан
 • водач на лицензирано такси или автомобил под наем при превоз на пътници

 

Светлинни сигнали

 • Червена и жълта светлина показват предстояща смяна от червена към зелена светлина и с тях се сигнализира същата забрана като с червената светлина.
 • Зелена светлина показва, че превозното средство може да продължи направо или да завие наляво или надясно
 • Жълта светлина показва предстояща смяна от зелена светлина към червена светлина и с нея се сигнализира същата забрана като с червената светлина.

 

Употреба на алкохол

Максимална концентрация на алкохол в кръвта [г/л]

 • 0,8 г/л Опитни шофьори
 • 0,8 г/л Неопитни шофьори
 • 0,8 г/л Професионални шофьори

 

Въздействие на наркотици

Забранени наркотици

 • THC (канабис)
 • Метиламфетамин
 • MDMA (екстази)

В малтийското право не са посочени конкретни наркотици, но в наредбата за регулиране на движението по пътищата в определението за „наркотик“ е посочено, че понятието включва всички упойващи вещества, различни от алкохол.

Забранени ленти

 • Когато вътрешната лента на даден път е обозначена като лента за автомобили със специален режим, тя може да бъде използвана само от автомобили на обществения транспорт (с изключение на автомобили под наем), теглени от коне файтони (Karozzin), велосипеди, мотоциклети, противопожарни автомобили, линейки, превозни средства на спасителни служби и други превозни средства, чиято дейност се ползва с приоритет.
 • Лентата за автомобили със специален режим на движение е указана със знак за този вид автомобили, посочващ видовете превозни средства, на които е разрешено да използват лентата, и периода, в който лентата е отворена само за автомобили със специален режим на движение
 • Лице, управляващо превозно средство, което не е сред посочените по-горе, може да кара в лентата за автомобили със специален режим на движение само при извънредни обстоятелства

 

Защитна каска

Носенето на защитна каска е задължително за

 • Използването на каска е задължително за велосипеди с мотор и за деца под 10 години, пътуващи отзад на обезопасена седалка.
 • Двуколесни превозни средства от категория L1e (мотопеди)
 • Двуколесни превозни средства от категории L3e и L4e (мотоциклети със или без кош)
 • Триколесни мотоциклети от категории L2e и L5e (леки и тежки триколесни превозни средства)
 • Четириколесни мотоциклети от категории L6e и L7e (леки и тежки четириколки)

 

Мобилни телефони

Използване на мобилни телефони е разрешено само с хендсфри устройство.

Други специфични правила

Даваните под наем автомобили трябва да бъдат оборудвани с пожарогасители, предупредителен триъгълник и аптечка.

Принадлежности за безопасност за велосипедисти:

 • Светлоотразителна жилетка (само когато е тъмно)
 • Защитна каска за деца под 10 години, пътуващи отзад на обезопасена седалка
 • Предни и задни фарове и задни светлоотразители (само когато е тъмно)
 • Състезателните велосипеди по принцип са освободени от задълженията, споменати по-горе, освен ако не се използват през нощта.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!